Agenda

In deze agenda staan alle niet-commerciële activiteiten van diverse universiteiten, zoals: oraties, promoties, afscheidsredes, symposia, congressen, discussie-bijeenkomsten etc. De agenda vermeldt alleen activiteiten op het gebied van fiscaal recht en fiscale economie. De volgende universiteiten werken mee aan de agenda: Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Nyenrode, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht.

27e Maastrichts Fiscaal Symposium: Renteaftrek in de Nederlandse vennootschapsbelasting: is er toekomst?


Datum: 3 november 2017, 13:00 tot 18:00 uur
Locatie: Locatie: Hostellerie La Butte aux Bois Adres: Paalsteenlaan 90, B3620 Lanaken, België
Meer Informatie:

Op 3 november 2017 van 13 uur tot 18 uur vindt het 27e Maastrichts Fiscaal Symposium plaats. Het thema is: Renteaftrek in de Nederlandse vennootschapsbelasting: is er toekomst?

Sprekers:

  • Dr. C. Boïng, Partner Tax & Legal, PwC Düsseldorf
  • Prof. dr. H.T.P.M. van den Hurk, hoogleraar Universiteit Maastricht
  • Drs. G.J. de Keijzer, Landelijk vaktechnisch coördinator Vennootschapsbelasting, Belastingdienst
  • Mr. J.J.L. Leenman, Voorzitter Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering, Belastingdienst
  • Prof. mr. dr. R.H.C. Luja (dagvoorzitter), Voorzitter Capaciteitsgroep belastingrecht Universiteit Maastricht, tevens verbonden aan Loyens & Loeff N.V.
Doelgroep:
Academici, (fiscale) adviseurs, medewerkers belastingdienst, bedrijfsfiscalisten.

Doel:

De renteaftrek in de vennootschapsbelasting is internationaal in beweging. Ontwikkelingen in nationaal en internationaal verband (OECD, BEPS, EU anti-belastingontwijkingsrichtlijnen) zullen binnen afzienbare tijd hun uitwerking hebben op de Nederlandse wet- en regelgeving. Hierbij zullen keuzes moeten worden gemaakt, zowel door de wetgever als door de betrokken belastingplichtigen.
 
Tijdens dit symposium gaan de sprekers onder meer in op de aanpak van hybride mismatches ten aanzien van rentebetalingen en de earning stripping bepalingen, alsmede de mogelijke gevolgen en keuzes voor Nederland. Naar goed Maastrichts gebruik zal een van de sprekers uit de Euregio de Duitse ervaringen en problemen toelichten met de renteaftrekbeperking die model stond voor de door de EU voorgestelde antimisbruikmaatregel die uiterlijk per 2019 in alle lidstaten dient te zijn ingevoerd.

Programma

13.00 Ontvangst
 
13.30 Opening door de dagvoorzitter Prof. mr. dr. R.H.C. Luja, Voorzitter Capaciteitsgroep belastingrecht Universiteit Maastricht, tevens verbonden aan Loyens & Loeff N.V.
 
13.40 De renteaftrek in een internationaal vaarwater: een inleiding Prof. dr. H.T.P.M. van den Hurk, hoogleraar Universiteit Maastricht
 
14.15 Renteaftrek: de aanpak van hybride mismatches Drs. G.J. de Keijzer, Landelijk vaktechnisch coördinator Vennootschapsbelasting, Belastingdienst
 Aansluitend discussie
 
15.00 Pauze
 
15.30 Experiences with the "Zinsschranke": German's model for the EU anti-tax avoidance directive (ATAD) Dr. C. Boïng, Partner Tax & Legal, PwC Düsseldorf
Aansluitend discussie (in het Engels)
 
16.15 Earnings stripping in Nederland in het licht van de EU anti-belastingontwijkingsrichtlijn (ATAD) Mr. J.J.L. Leenman, Voorzitter Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering, Belastingdienst
Aansluitend discussie
 
17.00 Paneldiscussie met de inleiders
 
17.45 Afsluiting door de dagvoorzitter
 
18.00 Borrel en buffetdiner
 
Medewerkers van UM en studenten kunnen gratis deelnemen aan het symposium.
 
 

                   

Meest gelezen