42 (7 september 2017)

Op donderdag 7 september is nummer 42 verschenen van Vakstudie Nieuws. In deze aflevering zijn de volgende belangrijke zaken opgenomen:

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

1 reactie
 
jacdenhollander
Vraag m.b.t. V-N 2004/29.4 pag. 9/9 van belanghebbende HR 39.160. r.o. 3.2 zegt dat ik goed heb aangegeven en niet onjuist heb geïnformeerd. Uit "goed aangeven" volgt m.i. impliciet dat er sprake is van "normaal vermogensbeheer". De niet "onjuiste informatie" was aanleiding de aangifte te volgen. Niet onjuiste informatie kan m.i. geen wijziging brengen N de belastbaarheid, immers geeft slechts een toelichting. Het verwijzingshof oordeelde inderdaad met een beroep op HR 34.130 dat ik niet had aangegeven. M.i. maakte het verwijzingshof dus een later arrest van de Hoge Raad ongedaan m.b.v. een vroeger arrest. Maar de Hoge Raad kende toch ook HR 34.130 dat betrekking had op hetzelfde feitencomplex zoals te lezen valt in 04/00965 Hof Arnhem. Heeft V-N zich daar nog overgebogen?
30 september 2017 08:55

                   

Verschenen in Vakstudie Nieuws

Welke zaken heeft de redactie van Vakstudie Nieuws deze week op het voorblad gepubliceerd? U treft hiernaast een selectie aan van de belangrijkste zaken.

Meest gelezen

Uitvergroot

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Meer Uitvergoot