50% boete voor jarenlang opzettelijk onjuist IB-aangifte doen

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de heer X de aftrek van lijfrentepremies willens en wetens heeft opgevoerd terwijl hij zich ervan bewust was dat daarvoor geen enkele grond bestond. Met betrekking tot het verrekenen van de te hoge loonheffing is sprake van voorwaardelijke opzet. De boete van € 8.840 is passend en geboden.

De heer X claimt in zijn IB-aangifte over 2012 aftrek van lijfrentrepremies ad € 5.841. De inspecteur wil de aftrek niet toestaan, omdat niet aannemelijk is dat de premies daadwerkelijk zijn betaald. X verrekent volgens de inspecteur ook te hoge loonheffing, zijnde € 23.377 in plaats van € 9.377. Er wordt een vergrijpboete van 50% (€ 8.840) opgelegd wegens het willens en wetens onjuist doen van aangifte met het doel belasting te ontduiken. X claimt namelijk al vanaf 2006 structureel ten onrechte aftrek van lijfrentrepremies en X verrekent vanaf 2009 steeds te hoge loonheffing. Volgens Rechtbank Noord-Holland maakt de inspecteur echter niet aannemelijk dat X voor wat betreft de lijfrentepremies (voorwaardelijk) opzettelijk onjuist aangifte heeft gedaan. Uitsluitend met betrekking tot het verrekenen van de te hoge loonheffing is wel sprake van voorwaardelijke opzet. Voor dit laatste is een boete van € 750 passend en geboden. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam oordeelt dat X de aftrek van lijfrentepremies willens en wetens heeft opgevoerd terwijl hij zich ervan bewust was dat daarvoor geen enkele grond bestond. Het is namelijk een zich over een reeks van jaren repeterend patroon waarbij deze aftrekpost wordt opgevoerd waarvoor – hoewel daarom herhaaldelijk is verzocht – geen enkel bewijs is overgelegd, terwijl het voor de hand zou hebben gelegen dat X enige vorm van bewijs zou hebben getoond. Met betrekking tot het verrekenen van de te hoge loonheffing is sprake van voorwaardelijke opzet. Gelet op het telkens opnieuw opzettelijk onjuist doen van aangifte door het ten onrechte opvoeren van een aftrekpost en van te hoge ingehouden loonheffing, is de boete van € 8.840 passend en geboden. Het beroep van de inspecteur is gegrond.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil

[Bron Uitspraak]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!