7193 (24 mei 2017)

Op woensdag 24 mei verschijnt nummer 7193. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Dr. mr. J.M. van der Heijden RA en prof. dr. A.O. Lubbers - Feiten en omstandigheden bij het opstellen van een fiscale openingsbalans

Bij het opstellen van een fiscale openingsbalans moet worden uitgegaan van de feiten en omstandigheden op openingsbalansdatum. De vraag rijst hoe moet worden omgegaan met later opgedane kennis met betrekking tot  die feiten en omstandigheden. De auteurs hanteren bij de beantwoording van deze vraag het kopers-perspectief, waarbij wordt uitgegaan van een (hypothetische) verkooptransactie met een koper op openingsbalansdatum.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Drs. E.A.P. Schouten CPC - Oplossingen voor fiscale obstakels voor een Europees personal pension framework?

De Europese Commissie onderzoekt de mogelijke ontwikkeling van een EU-brede markt voor persoonlijke pensioenregelingen (lijfrenten). Eén van de grootste obstakels is de fiscaliteit. Ieder land heeft immers zijn eigen fiscale regels op het gebied van oudedagsvoorzieningen. In dit artikel gaat de auteur, na een introductie van de achtergrond van het "EU personal pension framework", in op de fiscale obstakels die dit in de weg staan en hij geeft een overzicht van mogelijke oplossingen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

P. van Barneveld MSc - British Film Institute opent de deuren voor het naar eigen inzicht invullen van de sportvrijstelling door lidstaten

In deze bijdrage worden de (on)mogelijkheden van de lidstaten behandeld bij het invullen van de sportvrijstelling in de BTW. Op basis van de Europese jurisprudentie inzake het British Film Institute en de aan de sportvrijstelling gerelateerde arresten kom ik tot de conclusie dat het niet noodzakelijk is om de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie door een niet-winstbeogende instelling per definitie onder de sportvrijstelling te laten vallen. Dit in tegenstelling tot het reeds diverse keren door de Staatssecretaris van Financiën gecommuniceerde standpunt.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

R.M.A.R. Bastiaens LL.M. en mevr. D. Bodelier MA MSc - Verslag Fiscale Conferentie ATAD 1 & ATAD 2

Verslag van NOB Conferentie met als onderwerp ATAD 1 & ATAD 2, gehouden op 13 en 14 maart 2017 te Zeist
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Indirect aanmerkelijk belang en BOR

Prof. dr. mr. P.G.H. Albert  bespreekt diverse aspecten van het begrip indirect aanmerkelijk belang tegen de achtergrond van de BOR. Hij gaat onder andere in op de vraag aan de hand van welk criterium de aanwezigheid van een indirect aanmerkelijk belang moet worden beoordeeld. Ook bespreekt hij de vraag of het creëren van een indirect aanmerkelijk belang om de BOR deelachtig te worden, kan worden bestreden met fraus legis.

Alles went, behalve een fictief dividend: de CFC-regeling uit de ATAD en de gevolgen voor artikel 13a Wet Vpb 1969

Met het aannemen van de Anti-Tax Avoidance Directive hebben de EU-lidstaten zich verplicht tot het implementeren van controlled foreign company (CFC) wetgeving. In deze bijdrage gaat mr. E. Swaving Dijkstra in op de gevolgen voor de bestaande Nederlandse CFC-regeling.
 

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns