7194 (1 juni 2017)

Op donderdag 1 juni verschijnt nummer 7194. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk - De transparante BV
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. M. Rabenort - Digitale Fiscale Autoriteiten veroorzaken een revolutie in de fiscale praktijk
 
In dit artikel geeft de auteur een overzicht van de trend waarbij de fiscale autoriteiten wereldwijd op hoog tempo digitaliseren en op weg zijn naar een werkwijze die draait om verzamelen en analyseren van data. Hij wijst er op dat die trend van groot belang is, terwijl zij in Nederland tot nog toe te weinig aandacht krijgt. In het digitale model worden de fiscale posities van belastingplichtigen op een diep detailniveau continu getoetst. Dat vereist belangrijke wijzigingen in het denken en werken van fiscale autoriteiten en fiscale afdelingen binnen ondernemingen. De werkwijze waarmee wij zijn opgegroeid, waarin belastingplichtigen na afloop van een periode de cijfers op hun gemak kunnen beoordelen en hun fiscale posities in de aangiften verwerken, die geruime tijd na afloop van de periode kunnen worden ingediend, en die door de fiscale autoriteiten na verloop van tijd worden beoordeeld, is buiten Nederland al achterhaald. Fiscale autoriteiten nemen het voortouw in deze ontwikkeling, enerzijds gedreven door druk om zelf beter te presteren en anderzijds vanwege wereldwijde coördinatie en samenwerking zoals via de FTA. Fiscale autoriteiten stemmen tot nu toe de uitvoering niet goed met elkaar af, en vormen elk hun eigen vereisten. Het grote risico is dat belastingplichtigen deze ontwikkeling onderschatten en niet tijdig reageren op (aangekondigde) wetgeving in de landen die reeds op een vergevorderde wijze digitaal werken. Belastingplichtigen moeten zich voorbereiden om op een vrijwel permanente basis en zeer kort nadat de transacties in de systemen worden vastgelegd data te verschaffen aan de fiscale autoriteiten. Die data dient in opgelegde formats te zijn gegoten, dient steeds accuraat te zijn en van hoge kwaliteit. Dat vereist enorme veranderingen bij belastingplichtigen, niet alleen op lokale niveaus maar vanuit een geïntegreerde benadering, en niet alleen ten aanzien van de manier waarop zij met data omgaan, maar ook ten aanzien van de wijze waarop zij nu hun werkzaamheden inrichten, vooral ten aanzien van de rollen tax accounting, tax compliance en tax control.
 
Mr. E. Swaving Dijkstra - Alles went, behalve een fictief dividend: de CFC-regeling uit de ATAD en de gevolgen voor art. 13a Wet VPB 1969
 
Met het aannemen van de Anti-Tax Avoidance Directive hebben de EU-lidstaten zich verplicht tot het implementeren van controlled foreign company (CFC)-wetgeving. In deze bijdrage wordt ingegaan op de gevolgen voor de bestaande Nederlandse CFC-regeling.
 
Mr. L.J.A. Pieterse - Rondom Brüll
 
Verslag van het formeelrechtelijke symposium ‘Brüll anno 2016: actueler dan ooit?', gehouden op vrijdag 16 december 2016, te Amsterdam
 
Promovendus aan het woord
 
Op vrijdag 9 juni 2017 zal Leon Wijsman promoveren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Nemo tenetur in belastingzaken'
 
Rubriek Parlementair
 
Binnenkort in het Weekblad
 
De heffingsvermindering in de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II (Verhuurderheffing): Blokkendoos van Pandora?
 
Per 1 januari 2013 is de verhuurderheffing ingevoerd. Op verzoek van de Eerste Kamer zijn per 1 januari 2014 heffingsverminderingen aan de wettekst toegevoegd. Naar aanleiding van de evaluatie van de wet, zijn de heffingsverminderingen onlangs verruimd: zowel in geld als in toepassing. Als gevolg van de verruiming zijn de verminderingen voor meer belastingplichtigen bereikbaar geworden. In deze bijdrage gaat mr. R.J.C. Segers in op de heffingsverminderingen en de onduidelijkheden als gevolg van enerzijds het ontbreken van adequaat overgangsrecht en anderzijds de onnodig ingewikkeld geformuleerde tekst.
 
Geen warme hand voor de koude kant
 
Mr. A.J. van Hoepen en mevr. mr. C.A.W. Zandvoort-Gerritsen behandelen de uitsluitingsclausule onder het per 1 januari 2018 te wijzigen huwelijksvermogensrecht. 
Ondanks dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen zal veranderen, zijn auteurs van mening dat het gebruik van een uitsluitingsclausule onverminderd van belang blijft.
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns