7196 (15 juni 2017)

Op donderdag 15 juni verschijnt nummer 7196. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Drs. R. van Dijk - Negatieve rente: een eerste beoordeling vanuit vennootschapsbelastingoptiek

Sinds 2014 hanteert de Europese Centrale Bank al een negatieve depositorente. Bij een negatieve rente zijn de rollen omgekeerd en ontvangt de schuldenaar een rentevergoeding van de schuldeiser. Deze negatieve rente lijkt meer te zijn dan een tijdelijke omstandigheid. De interbancaire Euribor-tarieven zijn bijvoorbeeld ook negatief. Voldoende aanleiding om een eerste onderzoek te doen of de vennootschapsbelasting al is voorbereid op een negatieve rente. In dit artikel wordt specifiek ingegaan op de mogelijke impact voor de renteaftrekbeperkingen inclusief de nog in te voeren earnings-strippingmaatregel uit de ATAD. Daarnaast wordt de impact voor de berekening van de tweede verrekeningslimiet onderzocht.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. A.J. van Hoepen en mevr. mr. C.A.W. Zandvoort-Gerritsen - Geen warme hand voor de koude kant

Auteurs behandelen de uitsluitingsclausule onder het per 1 januari 2018 te wijzigen huwelijksvermogensrecht. Ondanks dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen zal veranderen, zijn auteurs van mening dat het gebruik van een uitsluitingsclausule onverminderd van belang blijft.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. R.J.C. Segers - De heffingsvermindering in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verhuurderheffing): blokkendoos van Pandora?

Per 1 januari 2013 is de verhuurderheffing ingevoerd. Op verzoek van de Eerste Kamer zijn per 1 januari 2014 heffingsverminderingen aan de wettekst toegevoegd. Naar aanleiding van de evaluatie van de wet, zijn de heffingsverminderingen onlangs verruimd: zowel in geld als in toepassing. Als gevolg van de verruiming zijn de verminderingen voor meer belastingplichtigen bereikbaar geworden. In deze bijdrage gaat de auteur in op de heffingsverminderingen en de onduidelijkheden als gevolg van enerzijds het ontbreken van adequaat overgangsrecht en anderzijds de onnodig ingewikkeld geformuleerde tekst.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. L.J.A. Pieterse - BTW in de USA?

Verslag van het afscheidscollege van dr. R.A. Wolf, gehouden op vrijdag 19 mei 2017, te Amsterdam
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Grensoverschrijdende inbound en outbound omzetting: analyse van en (wets)voorstel tot aanpassing van de bestaande systematiek in de vennootschaps- en dividendbelasting

In twee bijdragen die samen één geheel vormen, gaan prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma en prof. mr. R.J. de Vries in op de rechtsgevolgen van een grensoverschrijdende omzetting (zowel inbound als outbound) in de sfeer van de vennootschaps- en dividendbelasting. Zij stellen een op het bestaande art. 28a Wet VPB 1969 (voor nationaalrechtelijke omzettingen) gebaseerde wetsbepaling voor: een nieuw art. 28aa Wet VPB 1969. De auteurs zijn daarbij van mening dat de rechtsgevolgen voor de dividendbelasting niet stroken met de benadering die de fiscale wet-gever voorstaat bij emigratie van in Nederland gevestigde lichamen en grensoverschrijdende outbound juridische fusies. Bij deze (rechts)handelingen verdwijnt namelijk veelal de Nederlandse dividendbelastingclaim, terwijl de toepassing van art. 28aa Wet VPB 1969 in het geval van een grensoverschrijdende outbound omzetting − conform de huidige systematiek voor ‘nationale' omzettingen ex art. 28a Wet VPB 1969 − resulteert in een (fictieve) uitkering van het gehele vermogen door de omgezette rechtspersoon. De auteurs bepleiten dan ook een beperking van het nieuwe art. 28aa Wet VPB 1969 tot de inkomsten- en vennootschapsbelasting en - in het verlengde van deze beperking - een dienovereenkomstige aanpassing van het huidige art. 28a Wet VPB 1969.
 

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns