7198 (29 juni 2017)

Op donderdag 29 juni verschijnt nummer 7198. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk - Het is niet altijd wat het lijkt…
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Mr. J. Adeler - Enkele knelpunten in de Common Reporting Standard

De Common Reporting Standard (CRS) is een internationale afspraak om gegevens uit te wisselen over bankrekeningen. De CRS moet belastingontduiking en zwartsparen tegengaan. Financiële instellingen moeten hierdoor sinds januari 2016 vaststellen waar hun klanten belastingplichtig zijn en automatisch gegevens over bepaalde rekeningen uitwisselen. De CRS zelf en de toelichting die de OESO heeft geschreven zitten echter vol onduidelijkheden, uitzonderingen en leemtes en houden veelal geen rekening met verschillende praktische situaties die veelvuldig voorkomen. De auteur beschrijft een aantal van deze onduidelijkheden en beoogt op een aantal punten een werkbare oplossing te vinden binnen de door de OESO gestelde kaders.
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma en prof. mr. R.J. de Vries - Grensoverschrijdende inbound en outbound omzetting (deel 2)

In twee bijdragen die samen één geheel vormen, gaan de auteurs in op de rechtsgevolgen van een grensoverschrijdende omzetting (zowel inbound als outbound) in de sfeer van de vennootschaps- en dividendbelasting. Zij stellen een op het bestaande art. 28a Wet VPB 1969 (voor nationaalrechtelijke omzettingen) gebaseerde wetsbepaling voor: een nieuw art. 28aa Wet VPB 1969. De auteurs zijn daarbij van mening dat de rechtsgevolgen voor de dividendbelasting niet stroken met de benadering die de fiscale wetgever voorstaat bij emigratie van in Nederland gevestigde lichamen en grensoverschrijdende outbound juridische fusies. Bij deze (rechts)handelingen verdwijnt namelijk veelal de Nederlandse dividendbelastingclaim, terwijl de toepassing van art. 28aa Wet VPB 1969 in het geval van een grensoverschrijdende outbound omzetting - conform de huidige systematiek voor "nationale" omzettingen ex art. 28a Wet VPB 1969 - resulteert in een (fictieve) uitkering van het gehele vermogen door de omgezette rechtspersoon. De auteurs bepleiten dan ook een beperking van het nieuwe art. 28aa Wet VPB 1969 tot de inkomsten- en vennootschapsbelasting en - in het verlengde van deze beperking - een dienovereenkomstige aanpassing van het huidige art. 28a Wet VPB 1969.
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Winstsplitsing in het fiscale eenheidsregime

Winstsplitsing in relatie tot het fiscale eenheidsregime kan in verschillende situaties aan de orde komen. Niet alleen bij het verrekenen van voorvoegingsverliezen, maar onder meer ook bij toepassing van de latente liquidatieverliesregeling, de latente stakingsverliesregeling, bij ‘Papillon fiscale eenheden' en de renteaftrekbeperking van artikel 15ad Wet VPB 1969. In deze bijdrage bespreekt dr. A.W. Hofman de toepassing van de winstsplitsingsregels in deze situaties. Hierbij blijkt dat de winstsplitsingsvoorschriften tot onduidelijkheden en onbeoogde gevolgen kunnen leiden.

Zicht op vereenvoudiging? De Fiscale vereenvoudigingswet 2017 beschouwd vanuit gebruikersperspectief

Vereenvoudiging van het fiscaal recht is een terugkerend thema op de politieke agenda en in de vakliteratuur. In deze bijdrage maakt prof. dr. ir. Rex Arendsen duidelijk op welke wijze en met welk begrippenapparaat vereenvoudiging binnen de fiscaliteit kan worden geanalyseerd en beoordeeld. Daarbij staat het gebruikersperspectief op de uitvoering van de belastingheffing centraal: de burger of het bedrijf als ‘gebruiker' van het belastingsysteem. De auteur schetst de stand van zaken van het huidige wetenschappelijke debat en beschrijft een beschouwingskader waarmee de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 onder de loep wordt genomen.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns