7199 (6 juli 2017)

Op donderdag 6 juli verschijnt nummer 7199. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Dr. J. Doornebal - Materieelrechtelijke boeten
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Mr. dr. G.M.C.M. Staats - Het pensioen in eigen beheer voorbij

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is op 1 april 2017 ingegaan. Er is inmiddels veel geschreven over deze wetswijziging. De eerste drie maanden van deze belangrijke wijziging in de pensioenwetgeving zitten erop. In de praktijk wordt er volop geadviseerd over deze nieuwe wet en het is duidelijk dat er nogal wat onduidelijkheden zijn. Onduidelijkheden die hadden kunnen worden voorkomen en feitelijk onacceptabel zijn aangezien deze wezenlijk zijn voor de betreffende belastingplichtigen.
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Mr. drs. R.J. Chau - Toepassingsbereik fictieve dienstbetrekking van tussenkomst

In de praktijk wordt regelmatig aangelopen tegen de vraag welke gevallen binnen het toepassingsbereik van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst vallen. De reden daarvoor is gelegen in de ruime formulering van de bepaling ("door tussenkomst van"). In deze bijdrage gaat de auteur nader in op de achtergrond van de fictie en geeft hij aan in welke gevallen de fictie kan worden toegepast.
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

R. Gielen LL.M en mevr. C. Huisman LL.M - Verslag van het tweede grote NOB Anti-BEPS-Richtlijn congres van 3 april 2017

Verslag van het tweede grote NOB Anti-BEPS-richtlijn congres, gehouden op 3 april 2017 te Bussum.
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Promovendus aan het woord

Op woensdag 12 juli 2017 zal Hannelore Niesten promoveren aan de Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht (double degree) op het proefschrift ‘Belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon'.
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Splitsingen, juridische fusies, aandelenfusies, bedrijfsfusies en compartimenteringsreserves

Als gevolg van Hoge Raad 14 juni 2013, BNB 2013/177 heeft de wetgever compartimentering in de deelnemingsvrijstelling gecodificeerd in de Wet VPB 1969. In deze bijdrage onderzoekt Mr. G.C. van der Burgt de samenloop van splitsingen, juridische fusies, aandelenfusies, bedrijfsfusies en art. 28c Wet VPB 1969. De doelstellingen van dit artikel zijn: (i) het verschaffen van (meer) inzicht in de wijze waarop deze wisselwerking is vormgegeven, (ii) het signaleren van onduidelijkheden en knelpunten en (iii) het beoordelen van de door de wetgever gemaakte keuzes. Het toetsingskader houdt in dat oplossingen moeten passen in de compartimenteringsgedachte die aan art. 28c Wet VPB 1969 ten grondslag ligt, gecombineerd met het uitgangspunt dat de genoemde reorganisatietransacties niet fiscaal belemmerd moeten worden, mits belastingclaims gewaarborgd zijn en oneigenlijk gebruik niet aan de orde is. De auteur komt tot de conclusie dat de wetgever hierin slechts deels is geslaagd en hij formuleert daarom diverse concrete aanpassingsvoorstellen.

Country-by-Country Reporting: implementatie door de ogen van de bedrijfsfiscalist

Het BEPS project heeft veel aandacht gekregen in de fiscale gelederen, er lijken maar weinig punten onbesproken te zijn. Onderbelicht is echter de implementatie van Country-by-Country Reporting bij ondernemingen, vanuit het perspectief van de bedrijfsfiscalist. Om tot nieuwe inzichten te komen heeft mr. M. van Werkhoven een online survey gehouden onder 145 bedrijfsfiscalisten. De uitkomsten van dit onderzoek staan in de bijdrage beschreven.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns