7200 (13 juli 2017)

Op donderdag 13 juli verschijnt nummer 7200. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. dr. L.G.M. Stevens - Qoud licet lovi, non licet bovi
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Dr. B. Dieleman  - Neutraliseren verhoging pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

Als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar moeten de meeste pensioenregelingen voor 1 januari 2018 worden aangepast. Werkgevers en werknemers zitten echter veelal niet te wachten op een verhoging van de pensioeningangsdatum naar 68 jaar. In deze bijdrage bespreek ik welke mogelijkheden werkgever en werknemer hebben om, al dan niet zonder versobering van pensioenopbouw, een pensioeningangsdatum van 67 jaar te handhaven.
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Drs. P. Hoogter - Voorkomen buitensporige renteaftrek in Action 4 en art. 4 ATAD 

Nederland dient de bepalingen tegen het uithollen van de belastinggrondslag door middel van renteaftrek uit art. 4 van de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) in zijn wetgeving te implementeren. In deze bepaling wordt de renteaftrek beperkt tot een bepaald percentage van de fiscale EBITDA. Aan de hand van verschillende percentages beoordeelt de auteur de effectiviteit van deze bepaling. Ook gaat hij in op de ongewenste effecten van deze systematiek en mogelijke verzachtende maatregelen hiertegen. Aan het slot weegt hij de effectiviteit en de ongewenste effecten tegen elkaar af en geeft aan welke keuzes Nederland bij de implementatie van art. 4 ATAD zou moeten en kunnen maken.
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Mr. A.T. Pahladsingh RB - Kwaliteit en toekomst van hèt RB en dé RB 

Verslag van de RB-dag van het Register Belastingadviseurs, gehouden op 16 juni 2017 te Nieuwegein
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Rubriek Parlementair

Dit is de laatste Parlementair voor het zomerreces. Vanaf WFR 7205 zal deze rubriek weer van start gaan.
Direct door naar het volledige artikel op Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Zicht op vereenvoudiging? De Fiscale vereenvoudigingswet 2017 beschouwd vanuit gebruikersperspectief

Vereenvoudiging van het fiscaal recht is een terugkerend thema op de politieke agenda en in de vakliteratuur. In deze bijdrage maakt prof. dr. ir. Rex Arendsen duidelijk op welke wijze en met welk begrippenapparaat vereenvoudiging binnen de fiscaliteit kan worden geanalyseerd en beoordeeld. Daarbij staat het gebruikersperspectief op de uitvoering van de belastingheffing centraal: de burger of het bedrijf als ‘gebruiker' van het belastingsysteem. De auteur schetst de stand van zaken van het huidige wetenschappelijke debat en beschrijft een beschouwingskader waarmee de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 onder de loep wordt genomen.

Splitsingen, juridische fusies, aandelenfusies, bedrijfsfusies en compartimenteringsreserves

Als gevolg van Hoge Raad 14 juni 2013, BNB 2013/177 heeft de wetgever compartimentering in de deelnemingsvrijstelling gecodificeerd in de Wet VPB 1969. In deze bijdrage onderzoekt mr. G.C. van der Burgt de samenloop van splitsingen, juridische fusies, aandelenfusies, bedrijfsfusies en art. 28c Wet VPB 1969. De doelstellingen van dit artikel zijn: (i) het verschaffen van (meer) inzicht in de wijze waarop deze wisselwerking is vormgegeven, (ii) het signaleren van onduidelijkheden en knelpunten en (iii) het beoordelen van de door de wetgever gemaakte keuzes. Het toetsingskader houdt in dat oplossingen moeten passen in de compartimenteringsgedachte die aan art. 28c Wet VPB 1969 ten grondslag ligt, gecombineerd met het uitgangspunt dat de genoemde reorganisatietransacties niet fiscaal belemmerd moeten worden, mits belastingclaims gewaarborgd zijn en oneigenlijk gebruik niet aan de orde is. De auteur komt tot de conclusie dat de wetgever hierin slechts deels is geslaagd en hij formuleert daarom diverse concrete aanpassingsvoorstellen.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns