7206 (14 september 2017)

Op donderdag 14 september verschijnt nummer 7206. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Mr. drs. M.P.A. Spanjers - Geneesmiddelen naar algemene BTW-tarief
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Drs. F.J. Elsweier - Fiscale partijpunten Bondsdagverkiezingen 2017 in het licht van fiscale ontwikkelingen in Duitsland en Nederland

Op 24 september 2017 vinden de Bondsdagverkiezingen plaats in Duitsland. De politieke partijen hebben ook diverse fiscale punten in hun partijprogramma's opgenomen. Voor de auteur een reden om deze punten uit de partijprogramma's CDU/CSU, SPD, Die Grünen, FDP en Die Linke eens nader te analyseren en uiteen te zetten.
Wat kunnen we in de toekomst, na de Duitse verkiezingen, op fiscaal gebied verwachten van onze grote buurman Duitsland? De verschillende punten uit de partijprogramma's worden in perspectief geplaatst door fiscale achtergronden van Duitse fiscale regels te schetsen en te vergelijken met Nederland.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. mr. N.S.W. Pannekoek RB en prof. dr. mr. R.N.J Kamerling RA - De Wet DBA bezien vanuit handhavingsperspectief

In 2016 moest de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) een einde maken aan schijnzelfstandigheid. De VAR werd ingetrokken en de modelovereenkomsten moesten nu de zo gewenste zekerheid gaan geven. Het blijkt vrijwel ondoenlijk al de modelovereenkomsten vooraf te beoordelen. De wet leidt dan ook tot complicaties in de uitvoering en vooralsnog legt het politieke schaakspel de arbeidsmarkt plat. Het in een keer wegvallen van de ongeclausuleerde vrijwaring voor de opdrachtgever leidde tot onrust en commotie op de arbeidsmarkt. De opdrachtgevers werden uiterst terughoudend en voorzichtig met het verstrekken van opdrachten aan zzp'ers. De staatssecretaris wuifde echter lange tijd alle commotie weg. Maar hij heeft nu toch de implementatie van de volledige invoering van de Wet DBA verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. De repressieve handhaving is tot die datum vrijwel opgeschort. Hiermee wil de staatssecretaris de onzekerheid vooral voor de opdrachtgevers en in hun kielzog de opdrachtnemers voorlopig wegnemen. De politieke standpunten van de Tweede Kamerfracties lopen uiteen. De betrokkenen bij de arbeidsmarkt verwachten van het nieuwe kabinet, dat het met spoed werkt aan een doelmatige oplossing. Dat is een uitdagende taak want in de verschillen in de bruto-nettotrajecten van een ondernemer en een werknemer schuilt eigenlijk ook een groot deel van het probleem van de schijnzelfstandigheid. Maar het is zeker geen onmogelijke taak. Politieke moed en creativiteit zijn wel vereist. In dit artikel belichten de beide schrijvers vooral het handhavingsperspectief: hoe heeft het zover kunnen komen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. mr. F.M. van der Zeijden - Vennootschapspsychologie

De auteur vraagt aandacht voor de relatieve en subjectieve onderdelen van de Wet VPB 1969, waarin het motief van de belastingplichtige een rol speelt. Ze beschrijft waar motief relevant wordt geacht en in hoeverre gedachten van mensen een vennootschap kunnen worden aangerekend.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Het rapport onderzoek grote ondernemingen: worden de beleidsverwachtingen omtrent het horizontaal toezicht ook daadwerkelijk gerealiseerd?

In dit artikel gaat mr. F.C. de Groot aan de hand van het rapport van de Belastingdienst inzake het onderzoek bij grote ondernemingen na of de beleidsverwachtingen inzake het horizontaal toezicht daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De conclusie is dat dat beslist niet het geval is. Het rapport bevat helaas geen gegevens omtrent de aan het horizontaal toezicht versus verticaal toezicht bestede tijd waardoor over de efficiency van de toezichtsvormen niets kan worden gezegd.

Herwaardering van bedrijfsmiddelen om verliesverdamping te voorkomen

In de vennootschapsbelasting kan een verlies worden verrekend met de belastbare winst van het voorafgaande jaar en de negen volgende jaren. Daarna gaat het nog niet verrekende verlies verloren. In deze bijdrage onderzoekt mr. dr. C. Bruijsten in hoeverre het mogelijk is om stille reserves die schuilgaan in bedrijfsmiddelen te realiseren om zo verliesverdamping te voorkomen
 

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns