7207 (21 september 2017)

Op donderdag 21 september verschijnt nummer 7207. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Dr. W. Bruins Slot - Vrijgestelde winst, niet-aftrekbare kosten en goed koopmansgebruik

De totaalwinst wordt met toepassing van de regels van goed koopmansgebruik over de jaren verdeeld. Duidelijk, zou je zeggen. Maar wat is totaalwinst eigenlijk? Behoort bijvoorbeeld vrijgestelde winst ook tot de totaalwinst?
En wat wordt in dit verband onder goed koopmansgebruik verstaan? Is dat het goed koopmansgebruik dat we op belaste winsten toepassen of kennen we voor vrijgestelde winst een afwijkende versie? De auteur nodigt de Hoge Raad uit om op deze vragen spoedig een verhelderend antwoord te geven.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. J.B. Vegter - De herroepelijke schenking van aanmerkelijkbelangaandelen, meest wenselijke fiscale gevolgen

Besproken wordt op welke wijze volgens de auteur tot een evenwichtige en redelijke belastingheffing gekomen kan worden bij de herroepelijke schenking van aanmerkelijkbelangaandelen. Het artikel bevat een korte schets van het civielrechtelijk kader van de herroepelijke schenking en het biedt een bespreking van de volgens de auteur meest wenselijke benadering in de inkomstenbelasting.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. mr. F.M. van der Zeijden en mevr. mr. Z.M. Reijn - Global tax governance

De auteurs behandelen hoe het piecemeal-karakter van global governance specifiek op het gebied van de fiscaliteit tot uitdrukking komt. Het summum van fair share lijkt een onbereikbare stip aan de horizon, maar verbetering en vooruitgang zijn wel degelijk mogelijk en vinden ook nu al plaats.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

D. van den Eijnden, F. Houben en J. Meijs - Verschuiving van rijksbelastingen naar lokale belastingen

Verslag van het BDO Tax Fund Congres, gehouden op 20 juni 2017 te Tilburg.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

De ruime beoordelingsvrijheid voor de belastingwetgever bij gehandicapten en de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten

Vorig jaar heeft het EHRM met het Guberina-arrest bevestigd dat de belastingwetgever geen ruime beoordelingsvrijheid toekomt als een onderscheid wordt gemaakt op basis van een lichamelijke of verstandelijke handicap. Dit vormt een aanvulling op de door de Hoge Raad geformuleerde uitzondering dat de belastingwetgever geen ruime beoordelingsvrijheid toekomt als een onderscheid op basis van aangeboren kenmerken van een persoon, zoals geslacht, ras en etnische afkomst, wordt gemaakt. In dit artikel kaarten mr. R. van der Hulle en mr. drs. R. van der Hulle aan dat het Guberina-arrest bovendien de vraag oproept of de in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen regeling voor de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten nog onverkort houdbaar is en aanpassing behoeft.

Het rapport onderzoek grote ondernemingen: worden de beleidsverwachtingen omtrent het horizontaal toezicht ook daadwerkelijk gerealiseerd?

In dit artikel gaat mr. F.C. de Groot aan de hand van het rapport van de Belastingdienst inzake het onderzoek bij grote ondernemingen na of de beleidsverwachtingen inzake het horizontaal toezicht daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De conclusie is dat dat beslist niet het geval is. Het rapport bevat helaas geen gegevens omtrent de aan het horizontaal toezicht versus verticaal toezicht bestede tijd waardoor over de efficiency van de toezichtsvormen niets kan worden gezegd.
 

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns