7208 (28 september 2017)

Op donderdag 28 september verschijnt nummer 7208. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. dr. L.G.M. Stevens - Foutje, bedankt
 
Mr. dr. C. Bruijsten - Herwaardering van bedrijfsmiddelen om verliesverdamping te voorkomen
 
In de vennootschapsbelasting kan een verlies worden verrekend met de belastbare winst van het voorafgaande jaar en de negen volgende jaren. Daarna gaat het nog niet verrekende verlies verloren. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om stille reserves die schuilgaan in bedrijfsmiddelen te realiseren om zo verliesverdamping te voorkomen. 
 
Mr. drs. B.B. de Mik - Kapitaalallocatie en de gemeentelijke balans
 
In deze bijdrage bespreekt de auteur de toerekening van eigen vermogen aan ondernemingsactiviteiten van gemeenten. Door de belastingplicht van overheidsondernemingen zullen gemeenten een openingsbalans dienen op te stellen voor zover zij een onderneming drijven. Tijdens de parlementaire behandeling heeft de staatssecretaris aangegeven dat hij een risico gewogen toerekening van eigen vermogen voorstaat. De auteur gaat in op de risico-gewogen toerekening en de alternatieve rekenkundige toerekening van eigen vermogen. 
 
Mr. L.J.A. Pieterse - Grenswerkers in Europa
 
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap over het rapport ‘Grenswerkers in Europa', gehouden op woensdag 28 juni 2017 te Breda.
 
Promovendus aan het woord
 
Op vrijdag 6 oktober 2017 zal Peter de Heer promoveren aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘The concept of provisions in Article 23 CCTB. A critical analysis and comparison with IFRS, Germany, the Netherlands and the United Kingdom'.
 
Op vrijdag 29 september 2017 zal Natalie Speet promoveren aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Renteaftrekbeperkingen en de financiering van ondernemingen – Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse op basis van empirisch onderzoek met aanbevelingen voor de toekomst'.
 
Rubriek Parlementair
 
Binnenkort in het Weekblad
 
De ruime beoordelingsvrijheid voor de belastingwetgever bij gehandicapten en de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten
 
Vorig jaar heeft het EHRM met het Guberina-arrest bevestigd dat de belastingwetgever geen ruime beoordelingsvrijheid toekomt als een onderscheid wordt gemaakt op basis van een lichamelijke of verstandelijke handicap. Dit vormt een aanvulling op de door de Hoge Raad geformuleerde uitzondering dat de belastingwetgever geen ruime beoordelingsvrijheid toekomt als een onderscheid op basis van aangeboren kenmerken van een persoon, zoals geslacht, ras en etnische afkomst, wordt gemaakt. In dit artikel kaarten mr. R. van der Hulle en mr. drs. R. van der Hulle aan dat het Guberina-arrest bovendien de vraag oproept of de in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen regeling voor de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten nog onverkort houdbaar is en aanpassing behoeft.
 
Het rapport onderzoek grote ondernemingen: worden de beleidsverwachtingen omtrent het horizontaal toezicht ook daadwerkelijk gerealiseerd?
 
In dit artikel gaat mr. F.C. de Groot aan de hand van het rapport van de Belastingdienst inzake het onderzoek bij grote ondernemingen na of de beleidsverwachtingen inzake het horizontaal toezicht daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De conclusie is dat dat beslist niet het geval is. Het rapport bevat helaas geen gegevens omtrent de aan het horizontaal toezicht versus verticaal toezicht bestede tijd waardoor over de efficiency van de toezichtsvormen niets kan worden gezegd.
 
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns