7210 (12 oktober 2017)

Op donderdag 12 oktober verschijnt nummer 7210. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Mr. W.J.M. Vennix - Inspectie in de slaapkamer
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. mr. D. Liem - Afschaffing schorsende werking: een goed plan?

In de Overige fiscale maatregelen 2018 wordt voorgesteld om per 1 januari 2018 de schorsende werking van het verzet, zoals is opgenomen in art. 17 Invorderingswet 1990, af te schaffen. Onder andere vraagt de auteur zich af of dit strijd oplevert met art. 1 Eerste Protocol EVRM.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. D.G.W. Schäfer - Behandeling van inkoop van aandelen en liquidatie voor buitenlandse ab-houders

In BNB 2004/123 en BNB 2007/41 heeft de Hoge Raad beslist dat de opbrengst bij inkoop van aandelen en liquidatie voor de buitenlandse ab-houder gezien moet worden als een vermogenswinst. Dit artikel beschrijft in welke verdragssituaties deze jurisprudentie van de Hoge Raad kan worden toegepast en of deze jurisprudentie ook direct toegepast kan worden door een Nederlandse inhoudingsplichtige. De conclusie van de auteur is dat Nederland, in gevallen dat de arresten van toepassing zijn en de opbrengst slechts belastbaar (taxable only) is in de woonstaat van de ab-houder, Nederland niet kan overgaan tot heffing van inkomsten- of bronbelasting. In afwezigheid van verschuldigde belasting is de inhoudingsplichtige niet verplicht om uit eigen beweging een nihilaangifte dividendbelasting in te dienen omdat deze verplichting is ingetrokken.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

M.C. Cornelisse MSc LLM en mevr. D.M. de Haard MSc - Fiscale eenheid, dividendbelasting, staatssteun, ATAD en C(C)CTB; hoe nu verder?

Verslag van de negende Rondetafelbijeenkomst Europees Fiscaal Recht, gehouden op 30 en 31 maart 2017 te Zeist.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

De btw-toerekening van intracommunautair vervoer bij ketentransacties

In de EU geldt een bijzonder regime voor de heffing van btw op intracommunautaire B2B (business-to-business) goederentransacties. De toepassing van dit regime is onder meer afhankelijk van de vraag of er een temporeel en materieel verband bestaat tussen de transactie (levering) en het intracommunautaire vervoer van de goederen. In deze bijdrage bespreken mr. dr. F.J.G. Nellen en mr. G.P. Kandhai op welke wijze dit verband vastgesteld dient te worden in gevallen waarin de goederen intracommunautair worden vervoerd in het kader van meerdere, opeenvolgende transacties. Aan de hand van de rechtspraak van het HvJ EU gaan zij in op verschillende benaderingen op grond waarvan men in de praktijk de vervoerstoerekening bij ketentransacties kan uitvoeren en onderbouwen.

Het technolease drama

Het begrip technolease is onlosmakelijk verbonden met twee zaken die in de jaren negentig van de vorige eeuw voor de nodige opschudding hebben gezorgd. Een Tilburgse onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr. P.H.J. Essers heeft de feitelijke gang van zaken daarvan weten te reconstrueren, fiscaal geduid en uitvoerig geanalyseerd. Het resultaat van het onderzoek is neergelegd in een fraai uitgegeven boek dat tijdens een sprankelende bijeenkomst is gepresenteerd. Mr. L.J.A. Pieterse gaat in op het technolease drama en voegt daaraan enkele nieuwe dimensies toe.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns