7211 (19 oktober 2017)

Op donderdag 19 oktober verschijnt nummer 7211. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. dr. R.P.C. Cornelisse - Vruchtgebruik op aandelen en toepassing van de deelnemingsvrijstelling

In deze bijdrage zal de auteur ingaan op de vraag of een vruchtgebruiker recht kan doen gelden op de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. In het bijzonder zal nagegaan worden of HR, BNB 1955/50 als achterhaald moet worden beschouwd door nadien gewezen arresten (zoals het Falcons-arrest en het netwerkorganisatie-arrest).
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. R. van der Hulle en mr. drs. R. van der Hulle - De ruime beoordelingsvrijheid voor de belastingwetgever bij gehandicapten en de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten

Vorig jaar heeft het EHRM met het Guberina-arrest bevestigd dat de belastingwetgever geen ruime beoordelingsvrijheid toekomt als een onderscheid wordt gemaakt op basis van een lichamelijke of verstandelijke handicap. Dit vormt een aanvulling op de door de Hoge Raad geformuleerde uitzondering dat de belastingwetgever geen ruime beoordelingsvrijheid toekomt als een onderscheid op basis van aangeboren kenmerken van een persoon, zoals geslacht, ras en etnische afkomst, wordt gemaakt. Het Guberina-arrest roept bovendien de vraag op of de in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen regeling voor de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten nog onverkort houdbaar is en aanpassing behoeft.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. F.C. de Groot  - Het rapport onderzoek grote ondernemingen: worden de beleidsverwachtingen omtrent het horizontaal toezicht ook daadwerkelijk gerealiseerd?

In dit artikel gaat de auteur aan de hand van het rapport van de Belastingdienst inzake het onderzoek bij grote ondernemingen na of de beleidsverwachtingen inzake het horizontaal toezicht daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De conclusie is dat dat beslist niet het geval is. Het rapport bevat helaas geen gegevens omtrent de aan het horizontaal toezicht versus verticaal toezicht bestede tijd waardoor over de efficiency van de toezichtsvormen niets kan worden gezegd.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. L.J.A. Pieterse - Het techolease drama

Het begrip technolease is onlosmakelijk verbonden met twee zaken die in de jaren negentig van de vorige eeuw voor de nodige opschudding hebben gezorgd. Een Tilburgse onderzoeksgroep onder leiding van P.H.J. Essers heeft de feitelijke gang van zaken daarvan weten te reconstrueren, fiscaal geduid en uitvoerig geanalyseerd. Het resultaat van het onderzoek is neergelegd in een fraai uitgegeven boek dat tijdens een sprankelende bijeenkomst is gepresenteerd. De auteur gaat in op het technolease drama en voegt daaraan enkele nieuwe dimensies toe.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

In Memoriam Mr. J. Verburg
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

De btw-toerekening van intracommunautair vervoer bij ketentransacties

In de EU geldt een bijzonder regime voor de heffing van btw op intracommunautaire B2B (business-to-business) goederentransacties. De toepassing van dit regime is onder meer afhankelijk van de vraag of er een temporeel en materieel verband bestaat tussen de transactie (levering) en het intracommunautaire vervoer van de goederen. In deze bijdrage bespreken mr. dr. F.J.G. Nellen en mr. G.P. Kandhai op welke wijze dit verband vastgesteld dient te worden in gevallen waarin de goederen intracommunautair worden vervoerd in het kader van meerdere, opeenvolgende transacties. Aan de hand van de rechtspraak van het HvJ EU gaan zij in op verschillende benaderingen op grond waarvan men in de praktijk de vervoerstoerekening bij ketentransacties kan uitvoeren en onderbouwen.

De fiscale wig tussen zelfstandigen en werknemers: eindelijk door de zure appel?

Na jaren vooruitschuiven is het nieuwe kabinet echt aan de beurt: wat te doen aan de fiscale wig tussen zelfstandigen en werknemers? In deze bijdrage gaat mr. E. Swaving Dijkstra in op het politieke en fiscale speelveld en de opties voor het nieuwe kabinet.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns