7213 ( 2 november 2017)

Op donderdag 2 november verschijnt nummer 7213. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Mr. E. Swaving Dijkstra - De fiscale wig tussen zelfstandigen en werknemers: snoeien in het smulbos?

De fiscale wig tussen zelfstandigen en werknemers vormt al jaren een heet hangijzer. Het nieuwe kabinet zet een aantal voorzichtige stappen, maar naar verwachting is dit niet genoeg. In deze bijdrage wordt ingegaan op het politieke en fiscale speelveld en (aanvullende) beleidsopties.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. S.A. Verhage MSc en mevr. mr. drs. R.M. Bos-Schepers - Belasting- en invorderingsrente – de hoogste tijd voor aanpassing van de regeling!

Aan de hand van doel en strekking gaan de auteurs in op de pijnpunten en onevenwichtigheden van de huidige belastingrente- en invorderingsrenteregeling voor aanslagbelastingen. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de toepassing van de verzuimgedachte versus de compensatiegedachte. Het verschillend invullen van de verzuimgedachte voor de belastingplichtige en de Belastingdienst leidt tot diverse pijnpunten en onevenwichtigheden. De auteurs pleiten voor een aanpassing van de regeling en doen de aanbeveling om in beginsel de renteregeling weer aan te laten sluiten bij de compensatiegedachte; daar waar een (materiële) belastingschuld is, wordt rente berekend. Naast deze aanbeveling wordt ook geschetst hoe de aangepaste renteregeling er uit zou kunnen zien.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. dr. F.J.G. Nellen en mr. G.P. Kandhai - De BTW-toerekening van intracommunautair vervoer bij ketentransacties

In de EU geldt een bijzonder regime voor de heffing van BTW op intracommunautaire B2B (business-to-business) goederentransacties. De toepassing van dit regime is onder meer afhankelijk van de vraag of er een temporeel en materieel verband bestaat tussen de transactie (levering) en het intracommunautaire vervoer van de goederen. In deze bijdrage bespreken de auteurs op welke wijze dit verband vastgesteld dient te worden in gevallen waarin de goederen intracommunautair worden vervoerd in het kader van meerdere, opeenvolgende transacties. Aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU gaan zij in op verschillende benaderingen op grond waarvan men in de praktijk de vervoerstoerekening bij ketentransacties kan uitvoeren en onderbouwen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Het rapport onderzoek grote ondernemingen vertaald

In juni 2017 heeft de Belastingdienst het rapport naar aanleiding van het meerjarige Onderzoek Grote ondernemingen gepubliceerd. Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in het toezicht op grote organisaties, inclusief horizontaal toezicht, en de compliance van die organisaties. In het artikel plaatsen mr. I.T. van den Berg en M.F. de Ridder kritische noten bij de uitvoering en resultaten van het onderzoek. Zij focussen zich hierbij op de opzet van het onderzoek en de analyses op basis van de afgenomen enquêtes. Dit vormt immers de basis voor het bepalen van de samenhang tussen de achtergrondkenmerken en de compliance van organisaties. De auteurs benoemen in hun artikel een aantal onvolkomenheden. Dat neemt niet weg dat het rapport tot interessante inzichten leidt en in onze ogen het belang van fiscale beheersing ter voorkoming van correcties bevestigt.
 

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns