7214 (9 november 2017)

Op donderdag 9 november verschijnt nummer 7214. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Mevr. mr. M. Tydeman-Yousef en mr. P.A. Anthoni - De knellende schoen van Damocles
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. mr. I.T. van den Berg en M.F. de Ridder - Het rapport onderzoek grote ondernemingen vertaald

In juni 2017 heeft de Belastingdienst het rapport naar aanleiding van het meerjarige Onderzoek Grote ondernemingen gepubliceerd. Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in het toezicht op grote organisaties, inclusief horizontaal toezicht, en de compliance van die organisaties. In het artikel plaatsen de auteurs kritische noten bij de uitvoering en resultaten van het onderzoek. Zij focussen zich hierbij op de opzet van het onderzoek en de analyses op basis van de afgenomen enquêtes. Dit vormt immers de basis voor het bepalen van de samenhang tussen de achtergrondkenmerken en de compliance van organisaties. Auteurs benoemen in hun artikel een aantal onvolkomenheden. Dat neemt niet weg dat het rapport tot interessante inzichten leidt en in hun ogen het belang van fiscale beheersing ter voorkoming van correcties bevestigt.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. drs. R.J. Bondrager - Het verzekeren van fiscale risico's in overnamecontracten

Een ontwikkeling die al enige tijd gaande is in de fusie- en overnamepraktijk is het gebruik van een warranty & indemnity (W&I)-verzekering. Daarbij worden contractuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit afspraken in de aandelenkoopovereenkomst ondergebracht bij een verzekeraar. In dit artikel bespreekt de auteur enkele fiscale aspecten van een W&I-verzekering en de invloed van een W&I-verzekering op fiscale garanties en vrijwaringen die een verkoper geeft aan een koper in het kader van de verkoop van aandelen in een vennootschap.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Dr. mr. C. Maas - Staatssteun en fiscaliteit

Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap over het thema  ‘Staatssteun en fiscaliteit', gehouden op 27 september 2017 te ‘s-Gravenhage.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. D.M. Broekhuijsen - A multilateral tax treaty: designing an instrument to modernise international tax law

Op donderdag 16 november 2017 zal Dirk Broekhuijzen promoveren aan de Universiteit van Leiden op het proefschrift  ‘A multilateral tax treaty: designing an instrument to modernise international tax law'.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Het wetsvoorstel terugvordering staatssteun: De (fiscale) lacunes?

Recent is het wetsvoorstel terugvordering staatssteun (Kamerstukken 31.418) vervangen door een nieuw wetsvoorstel (Kamerstukken 34.753). Mr. E. Thomas bespreekt zowel de kritiekpunten van de Raad van State als zijn eigen kritiekpunten. Hij concludeert dat dit wetsvoorstel fiscale lacunes bevat en daarom nog niet voldragen is.

Fiscale behandeling van PEPP's: wordt het EET of TEE?

De Europese Commissie publiceerde in juli 2017 een voorstel voor een verordening voor pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct, het PEPP. In dit artikel gaat drs. E.A.P. Schouten CPC kort in op de achtergrond en de inhoud van het voorstel. Daarna bespreekt hij specifieke fiscale obstakels die een succesvolle introductie van een PEPP in de weg staan. Met name het EET-systeem (de omkeerregel) maakt dit erg lastig. Vervolgens probeert hij antwoord op de vraag te geven of een TEE-systeem (vergelijkbaar met de nettolijfrente) een oplossing kan zijn waardoor het PEPP succesvol geïntroduceerd kan worden. Bepalend voor het succes is in hoeverre een TEE-systeem voor PEPP's (politiek) haalbaar is. Wanneer lidstaten geen enkele bemoeienis met hun fiscale systeem toestaan, zal een TEE-systeem lastig te introduceren zijn. Als de lidstaten zelf bepalen hoe de fiscale behandeling van een PEPP zal zijn, is hij niet optimistisch over de kans van slagen van het initiatief van de Commissie.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns