7222 (18 januari 2018)

Op donderdag 18 januari verschijnt nummer 7222. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Mr. drs. M.P.A. Spanjers - Origami en dividendbelasting
 
Mr. J.T. Gommer MPLA CCFP en mr. P.A. ter Beest MPLA - De Oudedagsverplichting
 
De Oudedagsverplichting is in wezen een eenvoudige manier om het pensioen uit te faseren. Wel zijn er de nodige aandachtspunten inzake de vererving na overlijden en de compensatie bij omzetting voor de (ex-)partner. Mits echter zorgvuldig geregeld kan de Oudedagsverplichting precies worden vorm gegeven en ingevuld zoals gewenst. Wel zal de dga zijn testament goed moeten opmaken en is een (hernieuwde) gang naar de notaris vaak nodig. 
 
Dr. R.J. Anderson - Open normen in de fiscale wetgeving
 
Hoewel binnen het bestuursrecht in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van open normen, bestaat binnen de fiscale wetgeving nog wel eens de vrees dat open normen de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zouden aantasten. Dit artikel maakt duidelijk dat deze vrees onterecht is en dat open normen ook binnen de fiscale wetgeving effectief kunnen zijn.
 
Mr. dr. A.K.J.M. van Steenbergen - Conferentie‘Tax and Trust'
 
Verslag van de conferentie ‘Tax and Trust' georganiseerd door de Belastingdienst, gehouden op 2 en 3 oktober 2017 te Rotterdam.
 
Rubriek Parlementair 
 
RECTIFICATIE
De publicatienummers in WFR 7221 (11 januari 2018) zijn niet juist. Per abuis is het jaartal 2017 vermeld i.p.v. 2018. Online zijn wel de juiste publicatienummers opgenomen.
 
Binnenkort in het Weekblad
 
De koepelvrijstelling is van de leden, niet van het samenwerkingsverband
 
Op grond van de uitleg die door het HvJ aan de btw-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden is gegeven, moet op een andere manier naar het toepassingsbereik van deze vrijstelling worden gekeken. In Nederland is de koepelvrijstelling eigenlijk altijd beoordeeld vanuit het samenwerkingsverband en op dezelfde wijze benaderd als alle andere vrijstellingen in het algemeen belang die gelden voor prestaties in het binnenland. De koepelvrijstelling moet echter vanuit de positie van de leden (afnemers) worden benaderd. Door het verschil in benaderingswijze ontstaat een verschil in de reikwijdte en dus ook het toepassingsbereik van de btw-koepelvrijstelling. Daarmee past Nederland de koepelvrijstelling te eng toe. Mr. P.Q.J. Feenstra RB en P.I.M. Cramer RB gaan hier nader op in.
 
Het ‘dwangakkoord' is in zicht; hoog tijd om de liquidatieverliesregeling aan te passen
 
In deze bijdrage gaan prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. T.P. Akyürek en D.T.C. Tol MSc in op de fiscaal relevante aspecten van het wetsvoorstel ‘Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement' dat recent in consultatie is gegeven en de rol die de liquidatieverliesregeling in dat kader speelt. Het wetsvoorstel beoogt faillissementen te voorkomen bij ondernemingen die wel rendabele bedrijfsactiviteiten hebben, maar toch insolvent dreigen te raken door een te grote schuldenlast. Het niet kunnen nemen van een fiscaal aftrekbaar liquidatieverlies kan voor de aandeelhouders een belemmering vormen om aan een schuldeisersakkoord mee te werken. Auteurs gaan in op deze problematiek  en komen met een (tekst)voorstel tot aanpassing van de liquidatieverliesregeling.
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns