7223 (25 januari 2018)

Op donderdag 25 januari verschijnt nummer 7223. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Dr. W. Bruins Slot - Nieuw: Vermakelijkheidsbelasting ten laste van de Haagsche Toneelschuur
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Dr. J. van Strien - Beperking renteaftrek via EBITDA-regels in ATAD1

Op 10 juli 2017 heeft het toenmalige demissionaire kabinet een consultatiedocument gepubliceerd. Dit document bevat een conceptwetsvoorstel dat beoogt ATAD1 te implementeren in nationale wetgeving. ATAD1 kent ook een renteaftrekbeperkende maatregel. Kort gezegd gaat het om een maximum voor de aftrekbaarheid van de netto rentelasten volgens een bepaald percentage van het bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) van de belastingplichtige. Zo'n renteaftrekbeperking is ook opgenomen in het conceptwetsvoorstel. Deze maatregel moet uiterlijk per 1 januari 2019 zijn geïmplementeerd. In zijn bijdrage besteedt de auteur aandacht aan dit EBITDA-voorstel. Hierbij laat hij zien hoe Nederland denkt de earningsstrippingregeling van ATAD1 te gaan implementeren. Hij signaleert verschillende onvolkomenheden en aandachtspunten.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. G.C. van der Burgt - Juridische zusterfusie en aanmerkelijk belang: aanpassing nodig!

De aanmerkelijkbelangregeling in de Wet inkomstenbelasting 2001 bevat regels voor juridische fusies. In het geval van een bijzondere juridische fusievariant, de zusterfusie, sluiten die regels niet goed aan op het civiele recht. De auteur werkt dit uit en doet concrete aanpassingsvoorstellen aan de wetgever.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. P.Q.J. Feenstra RB en P.I.M. Cramer RB - De koepelvrijstelling is van de leden, niet van het samenwerkingsverband

Op grond van de uitleg die door het Hof van Justitie aan de BTW-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden is gegeven, moet op een andere manier naar het toepassingsbereik van deze vrijstelling worden gekeken. In Nederland is de koepelvrijstelling eigenlijk altijd beoordeeld vanuit het samenwerkingsverband en op dezelfde wijze benaderd als alle andere vrijstellingen in het algemeen belang die gelden voor prestaties in het binnenland. De koepelvrijstelling moet echter vanuit de positie van de leden (afnemers) worden benaderd. Door het verschil in benaderingswijze ontstaat een verschil in de reikwijdte en dus ook het toepassingsbereik van de BTW-koepelvrijstelling. Daarmee past Nederland de koepelvrijstelling verkeerd toe.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Btw, de huurkooplevering en economische dwang

Het HvJ EU heeft op 4 oktober 2017 arrest gewezen in de zaak Mercedes UK. Mercedes UK heeft betoogd dat een door haar aangeboden vorm van goederenkrediet voor de btw kwalificeert  als dienst. Dit betoog zou voor Mercedes UK een liquiditeitsvoordeel opleveren. Mercedes UK verliest de zaak voor het HvJ. Uit het arrest blijkt dat overeenkomsten van goederenkrediet minder snel als dienst gekwalificeerd kunnen worden dan tevoren werd aangenomen. Uit het arrest kan worden afgeleid dat het Nederlandse leasebeleid te soepel is. M.I. van Haaren LLM gaat hier nader op in.

Partners en schenking: een gemiste kans

In OFM 2018 werd een praktische regeling voorgesteld op grond waarvan partners – zowel gehuwd als ongehuwd – hun vermogen bij helfte konden delen zonder gevolgen voor de Successiewet. Tot verbazing van de auteur heeft het CDA - bij monde van Omtzigt - bewerkstelligd dat dit voorstel voortijdig is gesneuveld. In deze bijdrage worden de argumenten van Omtzigt door prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken geanalyseerd en geëvalueerd.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns