7224 (1 februari 2018)

Op donderdag 1 februari verschijnt nummer 7224. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. mr. H.M. Kappelle - De fiscale knop bij pensioenen

Het regeerakkoord voorziet in een nieuw pensioencontract op basis van een beschikbare-premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke voor iedereen gelijke beschikbare premie. De enige manier om dit te realiseren is het afschaffen van de omkeerregel voor alle andere pensioencontracten zoals eindloon, middelloon en beschikbare premie met stijgende staffel. Dat lijkt een majeure ingreep in het huidige stelsel. Er blijft echter nog voldoende ruimte voor sociale partners en pensioenuitvoerders om het nieuwe stelsel conform hun wensen in te richten. De kans op een breed maatschappelijk draagvlak is daarmee nog steeds aanwezig. Maar, als het nodig is, kan het kabinet zelfstandig aan deze fiscale knop draaien. Ook zonder steun van de sociale partners.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. E. Thomas - Het wetsvoorstel terugvordering staatssteun: de (fiscale) lacunes?

Recent is het wetsvoorstel terugvordering staatssteun (Kamerstukken 31 418) vervangen door een nieuw wetsvoorstel (Kamerstukken 34 753). De auteur bespreekt zowel de kritiekpunten van de Raad van State als zijn eigen kritiekpunten. Hij concludeert dat dit wetsvoorstel fiscale lacunes bevat en daarom nog niet voldragen is.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

J. Schellingerhout MSc - De toekomst van de Nederlandse dividendbelasting

In de alleszins onzekere tijden met betrekking tot de toekomst van de Nederlandse dividendbelasting is het noodzakelijk om duidelijkheid en rust te creëren. De auteur toetst de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling aan een toetsingskader van deugdelijke wetgeving. Daarnaast wordt de beoogde afschaffing van de dividendbelasting in ogenschouw genomen en worden alternatieven voor de toekomst van de Nederlandse dividendbelasting gegeven.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

J. Rous MSc en mr. drs. K.F.H. van Lierop - Verslag 44e Fiscale Conferentie "Vastgoed"

Verslag van de 44e Fiscale Conferentie, inzake "Vastgoed", gehouden op 16 en 17 november 2017 in Zeist.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort

De Praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten: kommer en kwel voor de vastgoedexploitant!?

De Belastingdienst heeft de interne Praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten opgesteld om belastinginspecteurs te ondersteunen bij het innemen van een standpunt inzake de toepassing van de BOR bij de exploitatie van vastgoed. In deze Handreiking worden echter uitgangspunten ingenomen, waarvan getwijfeld kan worden of deze uitgangspunten in lijn zijn met jurisprudentie. Daarnaast blijkt uit de praktijk, hoewel de Praktijkhandreiking zo niet bedoeld is, dat belastinginspecteurs de Praktijkhandreiking als zelfstandige grondslag hanteren bij de beoordeling voor de toepassing van de BOR bij vastgoedexploitanten. Wanneer dit gebeurt, kan tevens de vraag worden gesteld of de aan de hand van de Praktijkhandreiking opgelegde aanslag inkomsten- en schenk- of erfbelasting in strijd is met het formele zorgvuldigheidsbeginsel. In dit artikel zal mr. J.A.L. Heldens stilstaan bij de toetsing die de Handreiking hanteert bij de vraag of er sprake is van een vastgoedonderneming en hoe deze vraag aan de hand van jurisprudentie beantwoord dient te worden.

Er zijn vele wegen die naar het Korte Voorhout leiden

De afgelopen jaren hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die ertoe hebben geleid dat rechtsvragen sneller bij de Hoge Raad kunnen worden neergelegd en bezwaren kunnen worden aangehouden in afwachting van een vooruitgeschoven procedure. In deze bijdrage vergelijken prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen en mr. E.J.F.C. van Nijnatten de proefprocedure, de massaal bezwaarprocedure, sprongcassatie en de mogelijkheid om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen met elkaar.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns