7225 (8 februari 2018)

Op donderdag 8 februari verschijnt nummer 7225. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Mevr. mr. drs. T.A. Cramwinckel en mr. R.A. de Boer - Digitaal procederen in het belastingrecht: gevolgen voor de fiscale procespraktijk

Als gevolg van de KEI-wetgeving wordt digitaal procederen in het belastingrecht straks verplicht. In deze bijdrage bespreken de auteurs de wijzigingen die de nieuwe regels meebrengen voor de fiscale procespraktijk. Hoewel de fiscale procedure niet fundamenteel wijzigt, heeft een en ander wel belangrijke gevolgen voor de wijze waarop de fiscale procedure in de praktijk zal verlopen. Zo rijzen vragen als: hoe kunnen stukken worden ingediend? Wat als de digitale systemen net voor het einde van de termijn haperen? Wat betekent digitalisering voor de zitting? Ter illustratie komen ook enkele voorbeelden van de eerste KEI-rechtspraak uit andere rechtsgebieden aan de orde. Digitaal procederen bij de belastingrechter biedt voor professionele procesvertegenwoordigers voordelen, maar er zijn ook aandachtspunten – van praktische en meer principiële aard.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. T.P. Akyürek en D.T.C. Tol MSc - Het ‘dwangakkoord' is in zicht; hoog tijd om de liquidatieverliesregeling aan te passen

In deze bijdrage gaan de auteurs in op de fiscaal relevante aspecten van het wetsvoorstel 'Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement' dat recent in consultatie is gegeven en de rol die de liquidatieverliesregeling in dat kader speelt. Het wetsvoorstel beoogt faillissementen te voorkomen bij ondernemingen die wel rendabele bedrijfsactiviteiten hebben, maar toch insolvent dreigen te raken door een te grote schuldenlast. Het niet kunnen nemen van een fiscaal aftrekbaar liquidatieverlies kan voor de aandeelhouders een belemmering vormen om aan een schuldeisersakkoord mee te werken. De auteurs gaan in op deze problematiek en komen met een (tekst)voorstel tot aanpassing van de liquidatieverliesregeling.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

M.I. van Haaren LLM - Btw, de huurkooplevering en economische dwang

Mercedes UK heeft betoogd dat een door haar aangeboden vorm van goederenkrediet voor de BTW kwalificeert als dienst. Die kwalificatie zou haar een liquiditeitsvoordeel opleveren. Het Hof van Justitie heeft anders beslist. Uit het arrest blijkt dat overeenkomsten van goederenkrediet minder snel als dienst gekwalificeerd kunnen worden dan tevoren veelal werd aangenomen. Uit het arrest kan worden afgeleid dat het Nederlandse leasebeleid te soepel is.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. R. Taha - Rebuilding Trust in Taxation

Verslag van het seminar over het thema ‘Rebuilding Trust in Taxation' georganiseerd door PwC in samenwerking met Tilburg University, gehouden op 2 november 2017 aan de Tilburg University.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Bewijsvermoedens in de Wet Vpb 1969: de grenzen verder aangescherpt

In maart en september 2017 heeft het Hof van Justitie EU twee arresten gewezen, Euro Park Service en Eqiom, waarin de grenzen aan het gebruik van bewijsvermoedens in de vennootschapsbelasting nader zijn gespecificeerd.  Deze arresten vormden de aanleiding om in dit artikel de tegenbewijsregelingen van art. 10a Wet Vpb 1969 en die van de fusie- en splitsingsfaciliteiten in de vennootschapsbelasting nader onder de loep te nemen. Mr. dr. E. Boomsluiter toetst de regelingen aan het EU-recht, vergelijkt de invulling van het begrip 'zakelijke overwegingen' in de afzonderlijke regelingen en besteed aandacht aan de vraag welke partij onder art. 10a Wet Vpb 1969 belang heeft bij het tegenbewijs.

Straf – en boeterechtelijke aansprakelijkheid van dementerende (verdachte)
belastingplichtigen

In de fiscale praktijk komt het geregeld voor dat dementerende belastingplichtigen naast een aanslag worden geconfronteerd met een boete. Een ziekte zoals dementie kan de geestelijke capaciteiten van een belastingplichtige flink aantasten. In deze bijdrage onderzoeken mr. K.M.G. Demandt en mr. A.C.M. Klaasse of het in dat geval gerechtvaardigd is een boete op te leggen. Hoe verhoudt een boete zich bijvoorbeeld tot het adagium 'geen straf zonder schuld' en de straf- en beboetingsdoeleinden? Voorts wordt besproken welke mogelijkheden er in fiscalibus bestaan om rekening te houden met psychische aandoeningen en hoe daar in de jurisprudentie mee wordt omgegaan. De praktijk wordt vergeleken met die uit het strafrecht. Tot slot wordt bezien of op sommige gebieden lessen kunnen worden getrokken uit de strafpraktijk.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns