7226 (15 februari 2018)

Op donderdag 15 februari verschijnt nummer 7226. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. dr. L.G.M. Stevens - Versterking van de leefvormneutraliteit in het fiscale beleid

Het artikel ‘Versterking van de leefvormneutraliteit in het fiscale beleid' beschrijft de invloed die de maatschappelijke opvattingen over de verschillende samenlevingsvormen hebben gehad bij de invulling van het draagkrachtbeginsel als profielbepalende kenmerk van de inkomstenbelasting. Om beleidsmatige redenen zijn in de loop van de tijd allerlei gerichte maatregelen getroffen die tot doel hadden de fiscale verzelfstandiging van de gehuwde vrouw te versterken en – meer in het algemeen – de participatie aan de arbeidsmarkt te bevorderen. Deze maatregelen hebben echter geleid tot groeiende scheefgroei in de belastingdruk tussen alleenverdiener- en tweeverdienergezinnen. Dit artikel analyseert dit proces en beschrijft op welke wijze de verstoorde leefvormneutraliteit weer kan worden hersteld.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. dr. W.R. Kooiman en mr. M.H.C. Ruijschop - De beleggingsdeelneming na spoedreparatie: science fiction

In deze publicatie gaan de auteurs in op de gevolgen van spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid voor de regeling voor beleggingsdeelnemingen. Volgens het aangekondigde wetsvoorstel moet deze regeling met ingang van 25 oktober 2017, 11.00 uur worden toegepast alsof er geen sprake is van een fiscale eenheid (abstractiebenadering). De auteurs onderzoeken de gevolgen voor wat betreft de uitkomst van de oogmerktoets, de bezittingentoets en de onderworpenheidstoets. Zij concluderen dat de abstractiebenadering in voorkomende situaties tot diskwalificatie voor de deelnemingsvrijstelling kan leiden. Met name ten aanzien van de onderworpenheidstoets rijzen hierbij vragen waarover de staatssecretaris naar de mening van de auteurs klaarheid moet scheppen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Dr. mr. C. Maas - Verslag afscheidsbijeenkomst Jacques Overgaauw, vicepresident van de Hoge Raad

Verslag van de afscheidsbijeenkomst voor Jacques Overgaauw, vicepresident van de Hoge Raad, gehouden op 20 december 2017 te Den Haag.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Nieuwe uitzondering voor stiefouders en –kinderen in het partnerbegrip van de IB en AWIR

Naar aanleiding van de uitspraak van de ABRvS van 1 juli 2015, BNB 2016/24, is het partnerbegrip in de Wet IB 2001 en de AWIR gewijzigd om ongewenste partnerschappen tussen stiefouders en stiefkinderen te voorkomen. In deze bijdrage bespreken Y. van Buul, mevr. D.F.C. Ferket en G.M. de Vries het arrest, de nieuwe regeling en de gevolgen daarvan voor stiefouders en stiefkinderen. Ook wordt ingegaan op een gelijksoortige wijziging van het partnerbegrip ten aanzien van pleegouders en pleegkinderen, die op 1 januari 2018 van kracht is geworden.

Private Equity en btw

Bij het opzetten van een private equity-structuur speelt de omzetbelasting een belangrijke rol. Tevens is er de afgelopen jaren een aantal belangrijke uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad verschenen, welke invloed hebben op de btw-positie van private equity-structuren. Mevr. mr. Y.M. van Vught gaat daarom in deze bijdrage in op de belangrijkste aspecten bij de btw-behandeling van private equity.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns