7228 (1 maart 2018)

Op donderdag 1 maart verschijnt nummer 7228. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis - Is er nog wel toekomst voor box 2?
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken - Partners en schenking: een gemiste kans

In OFM 2018 werd een praktische regeling voorgesteld op grond waarvan partners – zowel gehuwd als ongehuwd – hun vermogen bij helfte konden delen zonder gevolgen voor de Successiewet. Tot verbazing van de auteur heeft het CDA – bij monde van Omtzigt – bewerkstelligd dat dit voorstel voortijdig is gesneuveld. In deze bijdrage worden de argumenten van Omtzigt geanalyseerd en geëvalueerd.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen en mr. E.J.F.C. van Nijnatten - Er zijn vele wegen die naar het Korte Voorhout leiden

De afgelopen jaren hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die ertoe hebben geleid dat rechtsvragen sneller bij de Hoge Raad kunnen worden neergelegd en bezwaren kunnen worden aangehouden in afwachting van een vooruitgeschoven procedure. In deze bijdrage worden de proefprocedure, de massaal bezwaarprocedure, sprongcassatie en de mogelijkheid om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen met elkaar vergeleken.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

N.L.C. Heuberger LL.M. en mevr. mr. A.A.E. Overmeer - Verslag 45e Fiscale Conferentie "Overheidslichamen"

Verslag van de 45e Fiscale Conferentie "Overheidslichamen" gehouden op 30 november en 1 december 2017 te Zeist.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Vermogensetikettering van vastgoed in bedrijfsopvolgingssituaties

Het leerstuk van de vermogensetikettering speelt ook een rol bij de toepassing van de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting en de voorwaardelijke vrijstelling in de Successiewet bij de schenking of vererving van aanmerkelijkbelangaandelen. De omvang van het ondernemingsvermogen van de betreffende vennootschap wordt bepaald aan de hand van het leerstuk van de vermogensetikettering uit de inkomstenbelasting. In geval van vastgoed kunnen zich diverse vraagstukken voordoen. Hoe verloopt bijvoorbeeld de etikettering van verhuurde onroerende zaken die worden aangehouden door een projectontwikkelaar? Is heretikettering van zelf ontwikkelde onroerende zaken verplicht zodra deze worden bestemd voor de verhuur? In deze bijdrage besteedt dr. A. Rozendal aandacht aan deze en andere vraagstukken.

Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel - HR 24 november 2017 in het licht van jurisprudentie van het HvJ

Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel vindt toepassing indien uitvoering wordt gegeven aan EU-recht. In 2008 en 2014 heeft het Europese Hof van Justitie in Sopropé en Kamino en Datema prejudiciële vragen beantwoord over het beginsel in douanezaken. De wortels van het jurisprudentiële verdedigingsbeginsel liggen echter al in de tweede helft van de twintigste eeuw. In deze bijdrage gaan mevr. mr. S.P.M. van den Maagdenberg en drs. V.L. Meijerman aan de hand van recente en minder recente jurisprudentie - jaarrekeningenrecht, vreemdelingenrecht en een Tsjechische (vermeende?) topvoetballer passeren de revue - in op het doel, de inhoud en de gevolgen van schending van het verdedigingsbeginsel. In het tweede deel van de bijdrage richten de auteurs zich op een arrest van de Hoge Raad van 24 november 2017, waarin het verdedigingsbeginsel aan de orde is gekomen. Zij grijpen diverse onderdelen van de uitspraak aan om nadere duiding aan het verdedigingsbeginsel te geven en om de jurisprudentie van de Hoge Raad aan een kritische EU-rechtelijke beschouwing te onderwerpen.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns