7231 (22 maart 2018)

Op donderdag 22 maart verschijnt nummer 7231. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Dr. A. Rozendal - Vermogensetikettering van vastgoed in bedrijfsopvolgingssituaties

Het leerstuk van de vermogensetikettering speelt ook een rol bij de toepassing van de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting en de voorwaardelijke vrijstelling in de Successiewet bij de schenking of vererving van aanmerkelijkbelangaandelen. De omvang van het ondernemingsvermogen van de betreffende vennootschap wordt bepaald aan de hand van het leerstuk van de vermogensetikettering uit de inkomstenbelasting. In geval van vastgoed kunnen zich diverse vraagstukken voordoen. Hoe verloopt bijvoorbeeld de etikettering van verhuurde onroerende zaken die worden aangehouden door een projectontwikkelaar? Is heretikettering van zelf ontwikkelde onroerende zaken verplicht zodra deze worden bestemd voor de verhuur? In deze bijdrage besteedt de auteur aandacht aan deze en andere vraagstukken.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. M.J. Pelinck en mr. M.B. Weijers - Geen open systeem voor de heffing

In deze opinie gaan de auteurs in op een recent vonnis van de civiele kamer van Rechtbank Amsterdam, waarin een trustkantoor uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk wordt gehouden voor schade van de Belastingdienst. Auteurs hebben sterke twijfel bij het oordeel van de rechtbank dat die aansprakelijkheid zich ook uitstrekt tot de schade die erin is gelegen dat de bevoegdheid belastingaanslagen op te leggen is verjaard.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. mr. Y.M. van Vught - Private Equity en BTW

Bij het opzetten van een private equity-structuur speelt de omzetbelasting een belangrijke rol. Tevens is er de afgelopen jaren een aantal belangrijke uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad verschenen, die invloed hebben op de BTW-positie van private equity-structuren. De auteur gaat daarom in deze bijdrage in op de belangrijkste aspecten bij de BTW-behandeling van private equity.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. mr. I. Roozen - Is de tijd rijp voor een BronBelastingclaim?

In deze bijdrage komt de auteur met een voorstel voor een alternatieve belastingverrekeningssystematiek ter voorkoming van internationaal juridisch dubbele belasting voor lichamen. Aan de hand van een voorbeeld zal blijken dat dit voorstel voor minder verrekeningsproblemen zorgt bij timingverschillen. Het onderzoek naar een alternatieve belastingverrekeningssystematiek heeft plaatsgevonden in het kader van de post-master internationaal belastingrecht van Europese fiscale studies.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. I.J. Krukkert AA - Individuele straftoemeting in het fiscale bestuurlijke boeterecht

Op maandag 26 maart 2018 zal Ivo Krukkert promoveren aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Individuele straftoemeting in het fiscale bestuurlijke boeterecht' – Een interne theoretische rechtsvergelijking tussen het fiscale bestuurlijke boeterecht en het strafrecht.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Het trio borgstelling, voorziening en kwijtschelding(swinstvrijstelling)

Daartoe aangezet door een opmerking van A-G Niessen in zijn conclusie voor het arrest HR 20 oktober 2017, nr. 16/02260, V-N 2017/51.11 werkt prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis de volgende  scenario's uit in een situatie waarin een dga – om zakelijke redenen – borg staat voor schulden van ‘zijn' bv en hij terzake (na aansprakelijkstelling door de schuldeiser) minder betaalt dan de nominale waarde van de schuld:
1. Ontslag van aansprakelijkheid van de borg, gevolgd door kwijtschelding van de schuld, beide door de schuldeiser;
2. Kwijtschelding van de schuld door de schuldeiser met als gevolg ontslag van aansprakelijkheid van de borg;
3. Inlening van de gelden door de dga van de schuldeiser en doorlening ervan door de dga aan de hoofdschuldenaar/bv, gevolgd door kwijtschelding van de schuld van de dga respectievelijk van de hoofdschuldenaar/bv;
4. Storting van het op de schuld af te lossen bedrag als (informeel) kapitaal in de hoofdschuldenaar/bv, gevolgd door kwijtschelding van de (restant)schuld door de schuldeiser;
5. Overname van de schuldvordering door de borg voor minder dan de nominale waarde van de schuld.
Gebleken is dat het best lastig is om al deze situaties fiscaal te duiden. Vanuit het perspectief van de dga bezien lijkt de vierde variant de meest aantrekkelijke te zijn, aangezien die variant potentieel leidt tot een additioneel aanmerkelijkbelangverlies in box 2, waar dit in de andere vier varianten naar mijn mening niet het geval is.

Over het verschil tussen een KER en een voorziening

In de literatuur is discussie ontstaan over de uitleg van de voorwaarden van de onderhoudsvoorziening versus de kostenegalisatiereserve. Mr. J. de Groot, J. Simons Msc. en prof. mr. G.T.K. Meussen gaan in dit artikel nader in op de voorwaarden voor zowel de onderhoudsvoorziening als de kostenegalisatiereserve. Onderbouwd wordt dat de onderhoudsvoorziening niet een veredelde kostenegalisatiereserve is. Gevolg is dat de piekvereiste en het zogenaamde inhaalverbod niet van toepassing zijn op de onderhoudsvoorziening.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns