Afschaffing dividendbelasting of niet en het vestigingsklimaat (en Unilever natuurlijk)

Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de dividendbelasting! Om meteen maar duidelijk te zijn: ik ben niet voor of tegen! De ergernis richt zich op de wijze waarop het debat in de politiek en in andere betrokken sectoren wordt gevoerd.

Door een hoorzitting te organiseren met enkele vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de wetenschap heeft de politiek gepoogd om tot een betere inhoudelijke beoordeling van het voorstel te komen. Maar de vooringenomenheid die uit de vragen van links en rechts in die hoorzitting bleek, maakte de hoorzitting achteraf gezien al bij voorbaat een farce. En ook de inbreng van het bedrijfsleven (die waren allemaal voor, hoe verrassend) was redelijk voorspelbaar. Bij de wetenschappers was het beeld minder eenduidig, maar wel volstrekt voorspelbaar aan de hand van het profiel van de ondervraagden.
 
Heb ik dan het antwoord of het goed is of niet om de dividendbelasting af te schaffen? Uiteraard niet, daarvoor ontbreken relevante economische gegevens. Ik ben maar een simpele fiscaal jurist, die dergelijke gegevens ook niet gemakkelijk kan achterhalen. En nu vandaag (ik schrijf deze ergernis op 15 maart 2018 naar aanleiding van een tweet van Nijboer van de PvdA en de daarbij behorende berichtgeving over versterkte voornemens van de PvdA en GroenLinks om de afschaffing juist te blokkeren omdat Unilever besloten heeft het hoofdkantoor in Nederland te vestigen) blijkt eens temeer dat niemand deze gegevens heeft. Links (voor zover niet regeringsdeelnemend) grijpt het besluit van Unilever aan om de afschaffing verder tegen te houden, omdat Unilever nu toch al een besluit heeft genomen. Rechts (voor zover wel regeringsdeelnemend) roemt het Nederlandse vestigingsklimaat, maar durft niet uitdrukkelijk in te gaan op de afschaffing van de dividendbelasting als (mede) bepalende factor.
 
Niemand weet eigenlijk waar men het over heeft, populisme alom bij dit thema. Is de afschaffing van de dividendbelasting nu uiteindelijk goed of niet? Dat is de wezenlijke vraag. Wat kunnen we doen om dit te achterhalen? Zoeken naar het antwoord op de volgende – toch redelijk simpele – vragen:
  1. Welke bedrijven gaan Nederland inderdaad verlaten als de dividendbelasting niet wordt afgeschaft en wat kost Nederland dat? Denk inderdaad aan Unilever en Shell: hoeveel kost het Nederland aan banen, dividendbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, hotelovernachtingen van bezoekers, Uber- of andere taxiritten, etc. Dit moet te berekenen zijn, wellicht met acceptatie van bepaalde ranges.
  2. Welke bedrijven zouden Nederland overwegen als vestigingsplaats voor hun hoofdkantoor indien we geen dividendbelasting zouden kennen? Ik ken een aantal gevallen uit mijn verleden in een andere dienstbetrekking waarin Nederland uiteindelijk afviel als vestigingsplaats voor het hoofdkantoor, omdat op dividenduitkeringen dividendbelasting zou worden ingehouden. Het zou toch mogelijk moeten zijn om te onderzoeken in hoeveel gevallen dat in het verleden beslissend is geweest en welke trend daaruit in een toekomst zonder dividendbelasting af te leiden zou zijn.  
Zonder een aanzet tot een antwoord op deze twee eenvoudige vragen (en er zijn er vast meer te verzinnen, ik ben zoals gezegd slechts een simpele fiscalist) is een werkelijke discussie onmogelijk en is elke stellige tweet of persuiting onzinnig en niet onderbouwd. 
 
Auteur: Heiko Lohuis

0 reacties
Nog 1500 karakters

Fiscale ergernissen

                   

Meest gelezen

Agenda

Meer agenda