Agenda

In deze agenda staan alle niet-commerciële activiteiten van diverse universiteiten, zoals: oraties, promoties, afscheidsredes, symposia, congressen, discussie-bijeenkomsten etc. De agenda vermeldt alleen activiteiten op het gebied van fiscaal recht en fiscale economie. De volgende universiteiten werken mee aan de agenda: Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Nyenrode, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht.

Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Belastingwetenschap


Datum: 27 september 2017, 16:00 uur
Locatie: hotel Babylon te Den Haag
Meer Informatie:

De Vereniging voor Belastingwetenschap organiseert een Algemene Ledenvergadering op 27 september a.s. in hotel Babylon te Den Haag. De ledenvergadering staat in het teken van de staatssteun. Aanvang 16.00 uur (ontvangst 15.30 uur).

Inleiders:
drs G.J. Koopman (Europese Commissie)
prof mr P.J. Wattel (hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad)
 
Debaters:
prof dr mr D.S. Smit (hoogleraar Tilburg University en EY)
mr. J.J.A.M. Korving (docent Maastricht University en Deloitte Belastingadviseurs)