Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

Aftrekposten die momenteel aftrekbaar zijn tegen het marginale tarief, zijn volgens het regeerakkoord in de toekomst tegen een lager tarief van 36,95% aftrekbaar. Minister Hoekstra van Financiën heeft...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inkomensgegevens van de echtgenoot van mevrouw X, die aanleiding waren om de aan hem opgelegde IB-aanslag te verlagen, een nieuw – navordering...
Rechtbank Gelderland oordeelt dat bij de WOZ-waardering geen rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat X bv het pand niet wil verhuren als supermarkt.
De Hoge Raad oordeelt dat de Nederlandse (zuster)vennootschappen (belanghebbenden) geen fiscale eenheid kunnen vormen voor de VPB. Het hof heeft namelijk een onjuiste vergelijking gemaakt.
De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur niet verplicht is om voorlopige aanslagen eerder te dagtekenen, om daarmee belastingrente voor belastingplichtigen te voorkomen of beperken.
Meer VN Vandaag

Internationaal

De regering van Luxemburg maakt bezwaar in de kwestie Amazon. Het land moet van Brussel ongeveer 250 miljoen euro terugvorderen van de webwinkelreus vanwege een...
Today, at the OECD Headquarters in Paris, The Hon. Kevin Peter Turnquest, Deputy Prime Minister and Minister of Finance of the Bahamas signed the Multilateral...
As part of continuing efforts to improve the international tax framework and tax certainty, the OECD has released the second round of analyses of individual...
The EFTA Surveillance Authority (ESA) has approved a new ten-year special tax regime for shipping in Norway. The Norwegian scheme exempts maritime transport from the usual...
Opinion of Advocate General Bobek in the case Hornbach-Baumarkt. Article 49 TFEU, in conjunction with Article 54 TFEU, (formerly Article 43 TEC, in conjunction with Article...
Meer Internationaal

Recente columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs naar. En tóch staat lijfrenten wel degelijk wat te wachten. In punt 2.5 van het...
Meer columns

Corporate nieuws

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmorgen op Paleis Noordeinde achtereenvolgens mevrouw mr. A.E.M. Röttgering, de heer mr. P.A.G.M. Cools en mevrouw mr. H.M....
Met ingang van deze maand maken de vestigingen van Van Noord Accountants & Belastingadviseurs deel uit van advies- en accountantsorganisatie Accon avm. De...
Peter Josten (44) is per 13 november toegetreden als partner in de belastingadviespraktijk van Houthoff. Josten maakt de overstap vanuit PwC. De toetreding...
Accountants- en advieskantoor Baker Tilly Berk moet een groot deel van de schade betalen die een ondernemer heeft geleden als gevolg van een fiscale...
Met de aanstelling van Therèse van 't Westende als algemeen directeur van het Register Belastingadviseurs (RB), is de leiding van de beroepsvereniging van...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van het nieuwe kabinet betreft de afschaffing van de dividendbelasting. Naar mijn mening is afschaffing...
Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging van een afstandje naar twee OESO-boeken te kijken. Het zal intrigerend zijn ook in 2018 de...
Al jaren klinken geluiden over mogelijke concurrentievervalsing door onder andere de detacheringsrichtlijn. Verdwijnt die door de voorgestelde maatregelen? Nee,...
Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het basistarief van (afgerond) 37% worden vergolden. Dit zou volgens het Regeerakkoord gaan gelden voor ‘alle...
Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar de werkelijke redenen blijft het gissen. Denkbaar is dat de systemen van het Handelsregister een...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dit arrest is ook om een andere reden interessant. De strafkamer van de Hoge Raad citeert hierin immers uit het arrest... 2017-12-15 12:25:20.0
Uitdagingen en verbeterpunten in de plannen te over. Ik kan me volledig vinden in de motivatie dat zowel de... 2017-12-15 09:08:16.0
Afschaffing dividendbelasting, dit heeft waarschijnlijk alleen maar betrekking op de inhouding van 15 %,... 2017-12-14 11:21:55.0
Dit doet het vertrouwen in de rechtspraak geen goed. Waarom beschermt de rechter de belastingplichtige niet (meer) ? 2017-12-11 08:47:26.0
De ontvanger heeft in de procedure uitdrukkelijk verklaard dat het schrijven van 6 juli 2012 niet als een wettelijke... 2017-12-10 12:41:49.0

                   

Fiscaal nieuws

Minister Hoekstra van Financiën heeft onlangs vragen...
Het nieuwe Amerikaanse belastingplan zal president Trump...
Het nieuwe innovatiebox-besluit geeft antwoord op...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

Een akkoord tussen werkgevers, vakbonden en kabinet over hervormingen van de arbeidsmarkt zit er nog niet in. Er wordt nog te verschillend gekeken naar de...
De regering van Luxemburg maakt bezwaar in de kwestie Amazon. Het land moet van Brussel ongeveer 250 miljoen euro terugvorderen van de webwinkelreus vanwege een...
Grote Nederlandse bedrijven hebben donderdag in de Tweede Kamer de geplande afschaffing van de dividendbelasting verwelkomd en verdedigd. Het gaat hierbij om de...
1  2  3  4  5   Volgende

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Meer Fiscale ergernissen

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden