Aula voor opbaring overledenen valt niet onder kerkenvrijstelling

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de aula niet valt onder de kerkenvrijstelling voor de WOZ/OZB. Ook valt de aula niet onder de gemeentelijke OZB-vrijstelling voor begraafplaatsen.

Belanghebbende, X, is een vereniging die eigenaar is van een vrijstaande aula bestemd voor opbaringen van overledenen van alle gezindten. De aula is (alleen) toegankelijk als er overledenen worden opgebaard. In geschil is de OZB-aanslag 2015. X meent dat de aula valt onder de landelijke kerkenvrijstelling dan wel de gemeentelijke OZB-vrijstelling voor begraafplaatsen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de aula niet valt onder de kerkenvrijstelling voor de WOZ/OZB. X maakt niet aannemelijk dat de aula in hoofdzaak is bestemd voor de openbare eredienst dan wel voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. Dat bij afscheids- en herdenkingsdiensten voor overledenen mogelijk ook religieuze of levensbeschouwelijke elementen aan de orde komen, maakt niet dat de aula in hoofdzaak voor religieuze en/of levensbeschouwelijke diensten is bestemd. De aula deelt volgens het hof ook niet in de gemeentelijke OZB-vrijstelling voor begraafplaatsen en urnentuinen en crematoria. Het hof oordeelt dat de aanslag OZB naar het juiste bedrag aan X is opgelegd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 220d

Gemeentewet 220c

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!