Bed en Breakfast geen bron van inkomen door ontbreken break-evenpoint

De door X geëxploiteerde B&B vormt volgens Hof Arnhem-Leeuwarden geen bron van inkomen. Het hof acht hierbij van belang dat de cumulatieve resultaten over de periode 2004-2010 niet positief zijn en dat er in 2010 geen break-evenpoint is.

Belanghebbende, X, en zijn vrouw kopen in 2002 een monumentale kop-hals-rompboerderij, met de intentie om een Bed and Breakfast (B&B) te exploiteren. In 2004 wordt gestart met de verbouwing van de boerderij. In geschil is of er sprake is van een onderneming. In de beroepsfase sluiten X en de inspecteur een vaststellingsovereenkomst. De inspecteur stemt er in de beroepsfase mee in dat er sprake is van een onderneming als X een break-evenpoint in het jaar 2010 kan aantonen. Rechtbank Leeuwarden stelt de inspecteur vervolgens in het gelijk.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet heeft aangetoond dat de opschortende voorwaarde van de vaststellingsovereenkomst is vervuld. Het resultaat over 2010 bedraagt namelijk € 5053 negatief. Verder overweegt het hof nog dat de cumulatieve resultaten over de periode 2004-2010 niet positief zijn. Ook in die zin is de opschortende voorwaarde van de vaststellingsovereenkomst niet vervuld. Volgens het hof moet hierbij namelijk rekening worden gehouden met de financieringslasten. Als er sprake zou zijn van een bron moet volgens het hof rekening worden gehouden met de geldlening waarmee de B&B is gefinancierd. De B&B is geen bron van inkomen. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

BWBR0011353

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Meer uit deze editie

Btw-teruggaaf is geen weloverwogen standpuntbepaling van inspecteur
Deelname rijvaardigheidstrainingen in buitenland hebben bijtelling privégebruik Porsche tot gevolg
Ter zake van verrekening lijfrente bij echtscheiding ontvangen bedrag is belast
Navorderingsaanslagen vanwege verzwegen buitenlands vermogen niet in strijd met evenredigheidsbeginsel
Jaar van verrekening van te veel ontvangen vergoeding Zvw
Slaapkamer onderwijzer/keramist heeft geen kantoorfunctie
Geen bijzonder tarief voor vrijwillig vertrokken bankmedewerker
Na acht jaar ingesteld beroep tegen niet tijdig beslissen inspecteur is niet-ontvankelijk
Parkeerder verwijst tevergeefs naar ondergesneeuwde auto’s die niet door gemeente worden gecontroleerd
Verzoek aanhouding zitting afgewezen, geen absolute werking NATO-vrijstelling
Addendum bij conclusie over teruggaaf dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouder
Vergeefse poging om vaststellingsovereenkomst twee jaar na dato ongeldig te laten verklaren
Vergeefse poging om vaststellingsovereenkomst twee jaar na dato ongeldig te laten verklaren
Bed en Breakfast geen bron van inkomen door ontbreken break-evenpoint
Navorderingsaanslagen voor cocaïne smokkelende bagageafhandelaar zijn correct
Auto voor rioolrenovatie valt niet onder MRB-vrijstelling
Terechte aansprakelijkstelling voor schoonmaak in horeca
VPB-winstvrijstelling voor landelijk opererende thuiszorginstelling
Proceskostenvergoeding taxatie courante niet-woning 4 uren x € 65
Gemeente brengt terecht leges in rekening voor activiteiten aan gemeentelijk monument

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!