Belastingschulden ten tijde van aanmaning nog niet verjaard

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de belastingschulden van A bv niet zijn verjaard, zodat de ontvanger terecht € 15 aan aanmaningskosten bij belanghebbenden in rekening heeft gebracht.

Erflater is op 2 april 2003 aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen van A bv. Op 19 februari 2015 stuurt de ontvanger belanghebbenden (als erfgenamen) een aanmaning voor de betaling van de aansprakelijkheidsschuld inclusief € 15 aanmaningskosten. In geschil is of de ontvanger terecht aanmaningskosten in rekening heeft gebracht. De onderliggende vraag is of de invordering van de belastingschuld is verjaard.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de belastingschulden van A bv niet zijn verjaard, zodat de ontvanger terecht € 15 aan aanmaningskosten bij belanghebbenden in rekening heeft gebracht. Het hof is van oordeel dat de ontvanger tijdig en op de juiste wijze de verjaring heeft gestuit. Verder is het hof van oordeel dat aan A bv op 31 oktober 2006 uitstel van betaling is verleend tot het tijdstip waarop kon worden bepaald welke rechten de ontvanger uit hoofde van de aansprakelijkstelling van erflater op het door deze bij de notaris in depot gestorte bedrag zou kunnen doen gelden. Dit tijdstip valt volgens het hof samen met de dag waarop de Hoge Raad arrest heeft gewezen in de procedure tegen de invorderingskosten en invorderingsrente (6 februari 2015). Pas toen stond de volle omvang van het bedrag van de belastingschuld vermeerderd met rente en kosten waarvoor erflater aansprakelijk was namelijk in rechte vast. Het door A bv genoten uitstel loopt van 31 oktober 2006 tot 6 februari 2015. Het hof concludeert dat beide belastingschulden van A bv niet zijn verjaard, zodat de aanmaningskosten terecht in rekening zijn gebracht.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 27

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!