Boekjaarwijziging kan toepassing vrijstelling niet continueren

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat een boekjaarwijziging niet kan worden aanvaard als aannemelijk is dat die wijziging is gericht op het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel. X bv stelt vergeefs dat de VPB-navorderingsaanslag over 2004 niet rechtsgeldig is, omdat er geen boekjaar 2004 zou zijn.

X bv is een woningbouwvennootschap, die een vrijstelling geniet op grond van de Wet Belastingherziening 1950. Door het Belastingplan 2004 eindigt deze vrijstelling voor de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2004. X bv wijzigt haar boekjaar op 28 november 2003, waardoor ze slechts één lang boekjaar 2003/2004 heeft en geen boekjaar 2004. Over 2004, 2005 en 2007 heeft X bv geen VPB-aangifte gedaan. In geschil zijn de VPB-(navorderings)aanslagen over 2004 tot en met 2007. Volgens Rechtbank Noord-Holland wil X bv door de statutaire boekjaarwijziging een incidenteel fiscaal voordeel behalen. Aannemelijk is dat X bv haar boekjaar vervroegd per 1 december 2003 heeft laten ingaan om zo ook nog geheel 2004 te kunnen profiteren van de vrijstelling. X bv stelt dus vergeefs dat de navorderingsaanslag over 2004 niet rechtsgeldig is, omdat er geen boekjaar 2004 zou zijn. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam oordeelt dat een boekjaarwijziging niet kan worden aanvaard als aannemelijk is dat die wijziging is gericht op het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel (vgl. onderdeel 8.12 van de conclusie van A-G Wattel voor HR 18 december 2009, nr. 44.021, V-N 2009/64.11). Met betrekking tot de door X bv geclaimde dotaties aan een herinvesteringsreserve is het gelijk ook aan de inspecteur. X bv maakt namelijk onvoldoende aannemelijk dat er ten aanzien van de betreffende opbrengsten een herinvesteringsvoornemen bestond. Met betrekking tot dit geschilpunt heeft X bv in hoger beroep geen nieuwe bewijsmiddelen bijgebracht. Het beroep van X bv is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.54

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!