Agenda

In deze agenda staan alle niet-commerciële activiteiten van diverse universiteiten, zoals: oraties, promoties, afscheidsredes, symposia, congressen, discussie-bijeenkomsten etc. De agenda vermeldt alleen activiteiten op het gebied van fiscaal recht en fiscale economie. De volgende universiteiten werken mee aan de agenda: Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Nyenrode, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht.

Congres: De fiscale positie van woningcorporaties


Datum: 26 november 2014, 13:00 - 17:00 uur
Locatie: Koning Willem II stadion, Goirleseweg 34, 5026 PC Tilburg
Meer Informatie:
Woningcorporaties hebben te maken met een aantal belangrijke veranderingen op het gebied van financiering, juridische zaken en wet- en regelgeving. Zij behouden weliswaar hun brede maatschappelijke taak, maar moeten zoeken naar nieuwe mogelijkheden om deze te blijven uitvoeren.
Ook hun fiscale positie is in de afgelopen jaren gewijzigd. De vraag dient zich aan welke mogelijkheden en knelpunten hieruit voortvloeien.
In samenwerking met BDO organiseert Tilburg University een congres over de fiscale positie van woningcorporaties. Tijdens dit congres wordt dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven belicht.
Naar aanleiding van het congres verschijnt later dit jaar een congresbundel met de bijdragen van de sprekers. Daarnaast bevat de bundel aanvullend materiaal om een compleet beeld te schetsen van de actuele fiscale discussie.

Programma: 

13.00 Ontvangst

13.30 Opening door de dagvoorzitter Roland van Hecke, RA

13.35 De Parlementaire Enquete; lessen voor de toekomstige rol van woningcorporaties

mr. Roland van Vliet

14.00 De fiscale positie van de woningcorporatie 

mr. Sjef Leijs

14.30 Presentatie resultaten onderzoek naar de effectieve belastingdruk van woningcorporaties

studenten Tilburg University

15.00 Pauze

15.30 Fiscaal level playing field voor woningcorporaties en het verbod op staatssteun

Prof. dr. Stan Stevens

16.00 De verhuurdersheffing

prof. dr. Peter Essers

16.30 De toekomstige rol van woningcorporaties

drs. Rob Haans

17.00 Afsluiting en borrel

 
Deelname aan het congres is geheel kosteloos. U kunt online registreren via www.bdo.nl/taxfundwoco.
 
 
 
[ Bron: Tilburg University en BDO ]