De Informatiebeschikking: Wat hebt u eraan?

Vanaf 1 juli 2011 kennen we de informatiebeschikking. Bij informatiebeschikking stelt de inspecteur vast dat een of meer van de in artikel 52a AWR vermelde verplichtingen niet is nageleefd. De belastingplichtige kan vervolgens aan de belastingrechter voorleggen of de inspecteur terecht een informatiebeschikking heeft genomen.

Wordt de informatiebeschikking onherroepelijk dan kan de inspecteur zich in de procedure over de belastingaanslag beroepen op de bewijsrechtelijke sanctie van de omkering en de verzwaring van de bewijslast. Tot zover de theorie en dan nu de praktijk.
 
Bij de uitvoering blijkt dat over de uitvoering van de wetgeving onvoldoende is nagedacht. Vragen als "Tot wanneer kan een informatiebeschikking worden genomen, geldt de bepaling ook voor de administratieplicht en kan de informatiebeschikking deels vervallen?" kwamen na de invoering van de wet naar boven. Inmiddels heeft de Hoge Raad een groot deel van deze vragen in een reeks van arresten beantwoord.
 
Tijdens het komende Vakstudie Nieuws Congres zal mede aan de hand van video's de actuele ontwikkelingen rondom de informatiebeschikking worden besproken. Daarmee zijn we er helaas nog niet. De Hoge Raad heeft weliswaar al een groot aantal vraagpunten beantwoord, maar nog lang niet alle vraagpunten rondom de informatiebeschikking zijn nu duidelijk.
 
Zo moet bijvoorbeeld nog de volgende vraag worden beantwoord: "Kan in geval van een onherroepelijke informatiebeschikking de bewijsrechtelijke sanctie van de omkering en de verzwaring ook nog in de hoofdzaak/de procedure over de belastingaanslag aan de orde worden gesteld?". Diverse hoven en rechtbanken hebben zich over die vraag inmiddels uitgelaten en dat heeft geleid tot verschillende oordelen. De vraag is natuurlijk wat gaat de Hoge Raad hiermee doen? Deze vraag en ook andere openstaande vraagpunten zullen tijdens het congres worden besproken.

Andere actuele onderwerpen

Naast de informatiebeschikking zal ook worden ingegaan op het procesbelang. Wanneer heeft de belastingplichtige een belang bij een procedure bij belastingrechter? Uiteraard is dat aan de orde als er een verschil van mening bestaat over de hoogte van de belastingaanslag/boete, maar een belang kan er ook zijn als de hoogte van de belastingaanslag/boete niet in geschil is. 
 
Het afgelopen jaar heeft de Hoge Raad ook weer diverse arresten over de navorderingsaanslag gewezen. Deze ontwikkelingen mogen uiteraard niet gemist worden.
 
----------------------------------------------
 
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met mr. drs. Tirza Cramwinckel. Samen met haar zal Diana Jansen de parallelsessie Actualiteiten Formeel verzorgen tijdens het Vakstudie Nieuws congres op 30 november 2016. Zie deze website voor meer informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven.
 
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters
Diana Jansen
Diana Jansen studeerde fiscaal recht in Maastricht. Hierna heeft zij gewerkt als belastingadviseur en als juridisch medewerker bij het Gerechtshof in Arnhem en de Rechtbank Haarlem. Nu is zij advocaat-belastingkundige bij Flexadvocaten in Amsterdam met fiscale procesvoering/formeel belastingrecht als specialisme. Zij doceert en publiceert regelmatig op het gebied van fiscaal procesrecht. Meer lezen