De verhoogde schenkingsvrijstelling per 1 januari 2017: valkuilen en overgangsrecht

In 2017 keert de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning terug in de Successiewet. De vrijstelling geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor andere verkrijgers. De nieuwe wetgeving is vorig jaar al aangenomen, maar geeft nog steeds veel aanleiding tot vragen.

Het uitgangspunt blijft dat de vrijstelling alleen geldt als de schenking wordt gebruikt voor:  
  • aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning;
  • aflossing van de eigenwoningschuld;
  • aflossing van de restschuld van de verkochte eigen woning;
  • afkoop van recht van erfpacht, opstal of beklemming.
Afhankelijk van het bestedingsdoel is sprake van een schenking onder opschortende voorwaarde of ontbindende voorwaarde. Dit onderscheid is lastig, omdat een schenking onder opschortende voorwaarde voor de Successiewet niet direct tot stand komt, maar pas als de voorwaarde is vervuld. Tijdens de workshop op het V-N congres laten wij aan de hand van praktische voorbeelden zien waar de valkuilen zitten.
 
Er moet sprake zijn van een eigen woning of een eigenwoningschuld. Dit zijn fiscale begrippen. Maar het volstaat niet om alleen maar in de Wet IB 2001 en de Successiewet te kijken. Het huwelijksgoederenregime bepaalt namelijk wie civielrechtelijk eigenaar is van de woning. Dat (b)lijkt in de praktijk niet altijd te worden onderkend. Hoe pakt bijvoorbeeld de aflossing van een gezamenlijke eigenwoningschuld uit? En maakt het dan nog uit of de begiftigde in gemeenschap van goederen is gehuwd of niet? Vragen waar wij tijdens de workshop over discussiëren.
 
Nieuw is dat de verhoogde schenkingsvrijstelling verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. Hoe pakt dat uit in de praktijk?
 
Artikel 82a bevat een overgangsregeling wanneer in 2015 of 2016 of vóór 2010 gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling. In de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017 merkt de Staatssecretaris hierover het volgende op:
 
"Het in het Belastingplan 2016 neergelegde overgangsrecht is goed uitvoerbaar in de praktijk, mede omdat het een relatief beperkte groep is die voor het overgangsrecht in aanmerking komt en vanwege het tijdelijke karakter. Naar de mening van het kabinet is hiermee een eenvoudig, verdedigbaar en overzichtelijk overgangsrecht tot stand gekomen."
 
Dat de praktijk hier anders over denkt, blijkt bijvoorbeeld uit de eerdere bijdrage van Edwin Heithuis. Tijdens de workshop komt het overgangsrecht uitgebreid aan de orde, zodat u precies weet in welke situatie welke schenking belastingvrij mogelijk is. 
 
Op dit moment werkt het Ministerie hard aan de wijziging van de uitvoeringsregeling. Deze verschijnt binnenkort. Als dat vóór 1 december is, zullen we het hier ook over hebben.
 
---------------------------------------------------------------------
 
Rogier Pak en Paul Schut zijn estate planners en sprekers op het Vakstudienieuws Congres 2016, dat op woensdag 30 november a.s. plaatsvindt te Bunnik. Rogier en Paul verzorgen de parallelsessies over estate planning en successierecht. Zie deze website voor meer informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven.
 
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

2 reacties
 
redactietaxlive (reactie op m.visscherAuteur: m.visscher
Datum: 15 november 2016 14:17

De link naar de eerdere bijdrage van Edwin Heithuis gaat niet over het overgangsrecht voor de schenkbelasting, maar over het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer.
)
De link is gecorrigeerd. Dank voor de signalering.
16 november 2016 09:30
 
m.visscher
De link naar de eerdere bijdrage van Edwin Heithuis gaat niet over het overgangsrecht voor de schenkbelasting, maar over het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer.
15 november 2016 14:17
Rogier Pak en Paul Schut
Rogier Pak is sinds 2007 werkzaam als estate planner. Eerst bij Mazars en vanaf 2010 bij Schut & Bruggink Estate Planners in Haarlem. Hij adviseert vermogende particulieren en dga's op het gebied van (internationale) estate planning. Daarnaast is hij vaste medewerker op het gebied van de schenk- erfbelasting bij TaxVisions en Belastingadvies in de praktijk van Kluwer.

Paul Schut studeerde fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1994 adviseert hij vermogende particulieren en dga's. Paul is als vennoot en estate planner verbonden aan Schut & Bruggink Estate Planners te Haarlem. Hij is tevens freelance docent en auteur van diverse titels. Meer lezen