DGA-pensioen: the next step

Na alle brieven van staatssecretaris Wiebes en alle boze, verontwaardigde en gelukkig ook genuanceerde reacties hierop zal het voor de meesten onder ons wel duidelijk zijn: aan alles komt een eind, ook aan pensioen in eigen beheer! De vraag of en zo ja wat er voor in de plaats komt is interessant, maar daar is al zo veel over gezegd en geschreven dat ik het daar niet over ga hebben. OSEB (oudedagssparen in eigen beheer) of uitfaseren? De tijd zal het leren.

Als je de reacties op Wiebes' voornemen pensioen in eigen beheer (PEB) af te schaffen leest, zou je bijna denken dat een DGA bij het wegvallen van PEB totaal geen alternatieven heeft. Dat opgeroepen beeld is onjuist. Een DGA kan, net als ieder ander, een lijfrentevoorziening treffen. Daarnaast kan er voor de DGA – jazeker! – een heuse pensioenvoorziening worden getroffen, straks waarschijnlijk alleen niet meer in eigen beheer. Ik hoor het u denken: dat kost geld en dat heeft de DGA helemaal niet. Tja, we willen allemaal wel eens iets, maar als we het geld er niet voor (over) hebben, houdt het gewoon op. Een kwestie van prioriteren en budgetteren. Je kunt een euro maar één keer uitgeven: als dat voor de onderneming is, dan dus niet voor pensioen. Én én bestaat niet. Die gedachte heeft nu juist tot alle ellende met PEB geleid. Het geld is er niet, de verplichting wel en daar plukt menig DGA – maar ook de overheid die opdraait voor het verlies aan belastingopbrengst – de zure vruchten van. Ook OSEB heeft een stevig fundament in de én-én-gedachte, al zijn de mogelijke problemen kleiner dan bij PEB. Zitten we straks met OSEB dan niet weer met de gebakken peren? Dat zou inderdaad zo maar kunnen.
 
Maar genoeg over OSEB. Een pensioenverzekering is – net zoals een lijfrentevoorziening – een reële optie. En natuurlijk kost dat geld. Feit is dat er op dit moment niet zo veel aanbieders van DGA-pensioenproducten zijn. Dat heeft meerdere oorzaken. De huidige lage rentestand bijvoorbeeld heeft nu niet echt een positieve bijdrage geleverd aan de populariteit van pensioenproducten. 
 
Maar wat te denken van het onderscheid tussen ‘gewone' werknemers en DGA's? Het pensioen van een ‘gewone' werknemer valt onder de Pensioenwet (PW), dat van de DGA – behoudens gevallen van overgangsrecht – daarentegen niet. De DGA behoeft de bescherming van de PW niet, luidde de stelling (MvT 30.413, blz. 20), want de DGA is meer ondernemer dan werknemer. Met diezelfde logica had je kunnen stellen dat DGA's geen pensioen nodig hebben. Zelfstandig ondernemers kunnen in de regel immers ook niet deelnemen aan een pensioenregeling. Hoe dan ook, er kwam voor DGA's een exclusief pensioenregime: niet-PW (NPW). Andere spelregels vragen om andere producten en niet iedere verzekeraar heeft daar (meer) trek in. Ook het gegeven dat een DGA niet kan aankloppen bij een premiepensioeninstelling (PPI) volgt uit de exclusiviteit van het NPW-regime.
 
Het onderscheid PW-regime versus NPW-regime is in mijn ogen nooit goed te rechtvaardigen geweest. De flauwigheid dat een DGA meer ondernemer dan werknemer is, zijn we hopelijk voorbij. Als we één les kunnen leren uit de hele PEB-soap is het wel dat het DGA-pensioen keiharde bescherming behoeft, opdat tekorten niet over de ruggen van andere belastingbetalers hoeven te worden prijsgegeven. Weg dus met het NPW-regime. Eén regime voor werknemers én DGA's. Ik kan geen enkele goede reden bedenken voor het laten voortbestaan van het onderscheid.
 
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

3 reacties
 
kan (reactie op ondernemerAuteur: ondernemer
Datum: 02 maart 2016 12:52

Het issue is dat ik nu mijn pensioenvoorziening in de bv kan aanwenden voor investeringen in mijn bedrijf. En dat gaat niet meer met een lijfrentevoorziening !
)
@ondernemer. Om het geld binnen de onderneming aan te wenden zou de OSEB volstaan. Voor de DGA's die willen en kunnen zou ik de keuzemogelijkheid ("uitweg") willen geven om af te kopen of af te storten naar lijfrente (geen verplichting om dat te doen). We zullen zien wat er uit Den Haag zal komen....
02 maart 2016 13:27
 
ondernemer (reactie op kanAuteur: kan
Datum: 20 februari 2016 14:40

Voor- en tegenstanders, ieder heeft in deze discussie voldoende valide argumenten. Dat maakt het - kennelijk - heel lastig voor politiek Den Haag om tot een oplossing te komen. Ikzelf denk daarbij aan een mengvorm: laat de mogelijkheid van eigen beheer in beperkte vorm bestaan, bijv. de OSEB, maar geef de DGA een uitweg door afstorten in lijfrente en/of afkoop mogelijk te maken. Vaak speelt het aloude 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt' een rol bij de gedachtenvorming van de schrijver (ook bij mij overigens), hetgeen de discussie over het DGA-pensioen met andere invloeden. We zullen zien wat het ons zal brengen op 17 maart 2016.
)
Het issue is dat ik nu mijn pensioenvoorziening in de bv kan aanwenden voor investeringen in mijn bedrijf. En dat gaat niet meer met een lijfrentevoorziening !
02 maart 2016 12:52
 
kan
Voor- en tegenstanders, ieder heeft in deze discussie voldoende valide argumenten. Dat maakt het - kennelijk - heel lastig voor politiek Den Haag om tot een oplossing te komen. Ikzelf denk daarbij aan een mengvorm: laat de mogelijkheid van eigen beheer in beperkte vorm bestaan, bijv. de OSEB, maar geef de DGA een uitweg door afstorten in lijfrente en/of afkoop mogelijk te maken. Vaak speelt het aloude 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt' een rol bij de gedachtenvorming van de schrijver (ook bij mij overigens), hetgeen de discussie over het DGA-pensioen met andere invloeden. We zullen zien wat het ons zal brengen op 17 maart 2016.
20 februari 2016 14:40
Ruben Stam
Ruben Stam is fiscalist en pensioenjurist. Hij staat adviseurs bij in hun advisering rondom financiële producten, zoals (dga-)pensioen, lijfrenten, hypotheek en ontslagvergoedingen. Van zijn hand verschijnen regelmatig fiscale en juridische publicaties over de genoemde onderwerpen. Meer lezen