Doorzendplicht geldt niet voor ingebrekestellingen

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat Rechtbank Gelderland niet gehouden was om de ingebrekestelling van X door te sturen naar de Belastingdienst. De doorzendplicht van art. 6:15 Awb geldt niet voor ingebrekestellingen en zeker niet als, zoals in dit geval, moedwillig de verkeerde instantie is aangeschreven.

Belanghebbende, X, is het niet eens met een naheffingsaanslag BPM. Na vernietiging van deze naheffingsaanslag zijn nog in geschil of de hoorplicht is geschonden en of X recht heeft op een hogere dwangsom.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat Rechtbank Gelderland niet gehouden was om de ingebrekestelling van X door te sturen naar de Belastingdienst. De doorzendplicht van art. 6:15 Awb geldt niet voor ingebrekestellingen. Daarbij komt nog dat X moedwillig de verkeerde instantie heeft aangeschreven. Op grond van het voorgaande heeft X geen recht op een hogere dwangsom. De rechtbank oordeelt verder dat zij in deze procedure over de heffing geen oordeel kan geven over de invorderingskosten. Verder vindt de rechtbank dat de Belastingdienst X voldoende gelegenheid heeft gegeven om voorafgaand aan de naheffing zijn mening te geven. Het verdedigingsbeginsel gaat niet zo ver dat de inspecteur hemel en aarde moet bewegen om te garanderen dat een belanghebbende, ook als deze niet reageert op uitnodigingen, vooraf daadwerkelijk wordt gehoord. Omdat de inspecteur de naheffingsaanslag heeft vernietigd, gold ook in de bezwaarfase de hoorplicht niet. Ten slotte verklaart de rechtbank het beroep van X niet-ontvankelijk voor zover het is gericht tegen de vergoeding van rente ex. art. 28c IW 1990.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 28c

Algemene wet bestuursrecht 6:15

Algemene wet bestuursrecht 7:2

Algemene wet bestuursrecht 7:3

Algemene wet bestuursrecht 4:16

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!