Gebruikers van ondergrondse afvalcontainer worden gedupeerd bij afvalstoffenheffing

Rechtbank Gelderland oordeelt dat bewoners die zijn aangewezen op een ondergrondse container in de gemeente Duiven dubbel gedupeerd worden bij de afvalstoffenheffing.

Belanghebbende, X, is het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing. X maakt gebruik van een ondergrondse afvalcontainer waar het afval ongescheiden wordt ingezameld. Inwoners van andere wijken kunnen hun gft-afval gratis aanbieden.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat bewoners die zijn aangewezen op een ondergrondse container in de gemeente Duiven dubbel gedupeerd worden bij de afvalstoffenheffing. Deze bewoners kunnen het gft-afval niet gescheiden van het restafval aanbieden. In de rest van de gemeente wordt het gft-afval wel afzonderlijk ingezameld en de minicontainer voor gft-afval wordt gratis geledigd. In de tarieven voor de afvalstoffenheffing is hier geen rekening mee gehouden. De inwoners die hun afval moeten aanbieden via een ondergrondse container betalen een hoger tarief per liter dan de overige inwoners van de gemeente. Omdat zij bovendien zijn gedwongen meer liters afval aan te bieden via de ondergrondse container dan het geval zou zijn indien het gft-afval afzonderlijk zou worden ingezameld, is er naar het oordeel van de rechtbank sprake van een onredelijke en willekeurige belastingheffing die er in het onderhavige geval toe leidt dat de tariefstelling in de verordening partieel onverbindend is. De rechtbank vermindert de aanslag voor het variabele deel van € 17,68 naar € 14,62.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet milieubeheer 15.33

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!