Geen dwangsom bij kennelijk ongegrond bezwaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat als BPM-aangifte wordt gedaan zonder daarop een bedrag te voldoen, dan staat tegen de ‘voldoening op aangifte' het rechtsmiddel van bezwaar niet open. Bij een kennelijk ongegrond bezwaar is de dwangsomregeling niet van toepassing.

X bv handelt in auto's en mag per maand BPM-aangifte doen. Voor december 2012 is aangifte gedaan zonder een bedrag op aangifte te voldoen. X bv maakt vervolgens bezwaar tegen de voldoening en stelt de inspecteur enige maanden later in gebreke met betrekking tot het niet doen van uitspraak op bezwaar. X bv verzoekt om toekenning van een dwangsom. Volgens Rechtbank Gelderland is het beroep van X bv gegrond, maar het bezwaar is kennelijk niet-ontvankelijk. De verzoeken om toekenning van een dwangsom en vergoeding van immateriële schade worden daarom afgewezen. X bv krijgt wel een forfaitaire proceskostenvergoeding van € 980. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat als BPM-aangifte wordt gedaan zonder daarop een bedrag te voldoen, dan staat tegen de ‘voldoening op aangifte' het rechtsmiddel van bezwaar niet open. Het bezwaar tegen een niet op aangifte voldaan bedrag is kennelijk niet-ontvankelijk. De omstandigheid dat dit door de inspecteur en de rechtbank niet direct is onderkend, doet hier niet aan af. Bij een kennelijk ongegrond bezwaar is de dwangsomregeling niet van toepassing, ook al wordt in de wetsgeschiedenis uitsluitend over misbruiksituaties gesproken. Vanwege de overschrijding van de redelijke termijn heeft X bv toch recht op een immateriële schadevergoeding van € 500. Het beroep van X bv is deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!