Geen partnervrijstelling ondanks feitelijke samenwoning

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het huwelijk niet rechtsgeldig is, aangezien de huwelijksbelofte niet ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is afgelegd. Door het ontbreken van een officieel gezamenlijk adres voldoen ze ook niet aan de partnerkwalificatie van ongehuwden.

Belanghebbende, mevrouw X, is enig erfgenaam van erflater, die in 2014 is overleden. X en erflater stonden niet op hetzelfde adres ingeschreven. Niet in geschil is dat ze wel feitelijk samenwoonden en dat zij beschikken over een gezamenlijk graf. In geschil is of de SW-partnervrijstelling kan worden toegepast op de verkrijging door X. Volgens X waren ze getrouwd, maar was het huwelijk ‘op singuliere wijze' gesloten. Onder een singulier huwelijk verstaat X een huwelijk dat op bijzondere wijze is gesloten. Als bewijs heeft X een beeldregistratie overgelegd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het huwelijk niet rechtsgeldig is, aangezien de huwelijksbelofte niet ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is afgelegd. X is dus niet aan te merken als erflaters echtgenote. Door het ontbreken van een officieel gezamenlijk adres voldoen ze ook niet aan de partnerkwalificatie van ongehuwden. Het stellen van de inschrijvingseis valt binnen de ruime beoordelingsmarge van de wetgever. Het buiten toepassing laten van de wettelijke voorwaarden omdat X de uitkomst in haar geval onredelijk acht, is niet mogelijk. Het beroep van X is ongegrond.

Lees ook het thema Vrijstellingen schenk- en erfbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5a

Successiewet 1956 32

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de...
Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!