Gemeente mag in beroepsfase buiten gemachtigde om vragen stellen aan echtgenote belanghebbende

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de taxateur van de gemeente zijn boekje niet te buiten gaat als hij in de beroepsfase buiten de gemachtigde om contact zoekt met de echtgenote van X.

X is eigenaar en gebruiker van een vrijstaande woning met garage. In geschil is de WOZ-waarde 2016.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de taxateur van de gemeente zijn boekje niet te buiten gaat als hij in de beroepsfase, buiten de gemachtigde om, contact zoekt met de echtgenote van X. De taxateur heeft haar vragen gesteld over het voorzieningenniveau van de woning. Een situatie als behandeld in het arrest HR 10 februari 1988, BNB 1988/160, te weten dat gedurende een beroepsprocedure het bestuursorgaan buiten de rechter om, door middel van hantering van een dwangmiddel, de belastingplichtige heeft gedwongen aan bewijsvoering in zijn nadeel mee te werken, doet zich hier niet voor (vgl. HR 7 februari 2003, BNB 2003/127). Het stond de taxateur vrij om de echtgenote van X te vragen naar het voorzieningenniveau van de woning. De taxateur heeft niet onbevoegdelijk gegevens verkregen. Het hof merkt in dit verband nog op dat hij zijn beslissing niet heeft doen steunen op de verklaring van de echtgenote van X. Het hof verklaart het hoger beroep van X gegrond en stelt de WOZ-waarde in goede justitie vast op € 365.000.

Lees ook het thema Informatieverplichting

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Wet waardering onroerende zaken 17

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

1 reactie
 
clemens meerts
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over!
05 april 2018 09:07

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!