Gereduceerd tarief precariobelasting voor bepaalde gasbuizen strijdig met gelijkheidsbeginsel

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de gemeente bevoegd is om precariobelasting te heffen van X, maar alleen voor gasleidingen die uitsluitend dienen voor de levering van gas aan industriële gebruikers. Het gereduceerde tarief voor gasbuizen met een druk minder dan 10 bar is strijdig met het gelijkheidsbeginsel.

Belanghebbende, X, is eigenaar van het gastransportnet in Nederland en is verantwoordelijk voor het hebben, onderhouden en ontwikkelen van het gastransportnet. In geschil zijn de (voorlopige) aanslagen precariobelasting die de gemeente Rotterdam aan X heeft opgelegd.

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de gemeente bevoegd is om precariobelasting te heffen van X. De vergunning waarop X zich beroept, kan niet anders worden gezien dan als een publiekrechtelijke vergunning waarmee de gemeente Rotterdam de bevoegdheid heeft (gehouden) om precariobelasting te heffen. De bevoegdheid om precario te heffen geldt echter enkel voor gasleidingen die uitsluitend dienen voor de levering van gas aan industriële gebruikers. Partijen zijn dit in het verleden overeengekomen. Verder oordeelt de rechtbank dat de tariefstelling voor gasbuizen in strijd komt met het gelijkheidsbeginsel. Voor gasbuizen met een druk van minder dan 10 bar geldt een sterk gereduceerd tarief, zonder dat hiervoor een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond bestaat. X maakt ook aanspraak op dit lagere tarief. De rechtbank verklaart het beroep van X gegrond, herroept de aanslagen en bepaalt dat de heffingsambtenaar de aanslagen oplegt met inachtneming van deze uitspraak.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 228

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!