Herzieningsbeschikking: geen verlengde werking

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de herzieningsbeschikking geldt voor een termijn van ten hoogste één kalenderjaar. Een verlengde werking krachtens beleid is niet mogelijk. De inspecteur had per afzonderlijk kalenderjaar een herzieningsbeschikking moeten nemen.

Belanghebbende, kraamverzorgster X, ontvangt van de inspecteur een beschikking VAR. De Inspecteur herziet daarmee de VAR-wuo in een VAR-loon. De herzieningsbeschikking van 19 augustus 2015 vermeldt dat die geldt vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Ter zitting van Hof Arnhem-Leeuwarden verklaart de Inspecteur dat nu de herziening geen terugwerkende kracht kan hebben, de herziening geen betrekking heeft op het jaar 2014 maar wel geldt voor de periode vanaf 19 augustus 2015 (de dagtekening van de herzieningsbeschikking). De zienswijze van de Inspecteur stoelt kennelijk op de gedachte dat, nu een voor het jaar 2014 afgegeven VAR-beschikking krachtens een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën (Brief van 11 juli 2014, DB/2014/325 U) ook geldt voor het kalenderjaar 2015 en voor een deel van 2016 (tot de inwerkingtreding van de Wet DBA), de herziening van de beschikking over 2014 zich daarmee ook uitstrekt over de periode tot 1 mei 2016.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat in het wettelijke systeem van de VAR uitdrukkelijk is bepaald dat de beschikking, en daarmee ook de herzieningsbeschikking, geldt voor een termijn van ten hoogste één kalenderjaar. Daarmee is in overeenstemming dat in de herzieningsbeschikking is vermeld dat deze geldt voor de periode van 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Het Hof is het niet met de inspecteur eens dat, nu de (primaire) beschikking voor 2014 krachtens de goedkeuring van de staatssecretaris ook geldt voor 2015 en een deel van 2016, dit ook geldt voor de herzieningsbeschikking. Voor belastingplichtigen bezwarende beschikkingen moeten op grond van een algemeen verbindend voorschrift worden genomen. Dit kan niet op basis van beleid van de staatssecretaris. Als de inspecteur vindt dat de inkomsten in 2015 en 2016 loon uit dienstbetrekking vormen, dan had hij per afzonderlijk kalenderjaar een herzieningsbeschikking moeten vaststellen. Het hof verklaart het hoger beroep van X gegrond en vernietigt de herzieningsbeschikking.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.156

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!