Het deelconcern in de interne reorganisatievrijstelling overdrachtsbelasting

Dit is de titel van het artikel dat op 16 oktober 2014 is verschenen in Weekblad fiscaal recht. In de columns van TaxLive kwam dit onderwerp eerder ter sprake.

Mark Robben publiceerde begin maart 2014 in de rubriek Uitvergroot in Vakstudie Nieuws (2014/12.0) een column met als titel "Onleesbare (overdrachtsbelasting)-regelgeving. In deze column stelde hij, dat er soms sprake is van "redactionele gedrochten". Als voorbeeld noemde hij de bepaling van art. 5b lid 3 onderdeel a Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971, die met ingang van 1 juli 2013 werd ingevoerd. Hij gaf aan dat de begripsomschrijving van "de eerste vennootschap" in deze bepaling de begrijpelijkheid niet bepaald bevordert. Dat ben ik volledig met hem eens.

Als reactie gaf ik in een column van 8 maart 2014 aan, dat het manco van de nieuwe regeling van de interne reorganisatievrijstelling is dat zowel het begrip deelconcern als het begrip "eerste vennootschap" in het geheel niet worden gedefinieerd. Ik stelde, dat - voor het concept van het deelconcern in de interne reorganisatievrijstelling overdrachtsbelasting - beter aansluiting had kunnen worden gezocht bij het concept van het groepsdeel uit de regeling van de fiscale eenheid in de Wet VPB 1969.

Deze stellingname wordt in mijn WFR-artikel nader toegelicht. De conclusie van het artikel is, dat het concept van "de eerste vennootschap" ondeugdelijk is en dat de vormgeving van het deelconcern op basis van de groepsdeelbenadering veel eenvoudiger kan geschieden. Een groepsdeel is een groep van vennootschappen en die groep is onderdeel van een grotere groep. Het deelconcern vormt een dergelijk groepsdeel. Het deelconcern is onderdeel van een grotere groep, zijnde het concern.

Het deelconcern kan worden gedefinieerd als de kleinst mogelijke groep binnen een concern, die bestaat uit zowel de overdragende vennootschap als de verkrijgende vennootschap. De nieuwe aanhoudingseis komt er op neer dat het hoofd van het deelconcern tenminste 3 jaren een belang van tenminste 90% dient te behouden in de verkrijgende vennootschap om te zorgen dat de interne reorganisatievrijstelling behouden blijft.

Alle - nagenoeg onleesbare -  bepalingen inzake "de eerste vennootschap" kunnen worden verwijderd, zodat de regelgeving op dit punt weer leesbaar wordt.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters
Frank van Merrienboer
Drs. Frank van Merrienboer is partner bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. Hij is lid van de Commissie wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs met als specialisatie de vennootschapsbelasting. Meer lezen