Het gevaar van een tweede uitspraak op bezwaar

Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat een inspecteur geen tweede uitspraak op bezwaar kan en mag doen.

De artikelen 6:18 en 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht die het mogelijk maken een tweede besluit in plaats van een eerder genomen besluit te stellen, vinden in het belastingrecht bij de huidige stand van het recht geen toepassing.

De lijn van de Hoge Raad ten aanzien van een tweede uitspraak op bezwaar was als volgt. Een document van de inspecteur dat zich presenteerde als een uitspraak op bezwaar moest als zodanig worden behandeld. Dat betekende dat tegen een tweede uitspraak op bezwaar beroep kon worden ingesteld. De rechter vernietigde vervolgens de tweede uitspraak op bezwaar.

Op 20 januari 2012, LJN BT1516, heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin nog steeds wordt geoordeeld dat een tweede uitspraak op bezwaar nog steeds niet kan, maar de behandeling daarvan door de belastingrechter is in dat arrest anders.

In plaats van de tweede uitspraak te vernietigen, oordeelt de Hoge Raad een tweede uitspraak op bezwaar niet mogelijk is en dat daartegen ook geen beroep bij de rechter kan worden ingesteld. De tweede uitspraak op bezwaar wordt dus niet vernietigd.

Gevolg daarvan is dat de tweede uitspraak op bezwaar dus blijft bestaan, ook in de systemen van de belastingdienst.

De belastingplichtige zal alert moeten zijn welk bedrag de ontvanger gaat invorderen. Voorts zal hij er alert op moeten zijn dat maar een keer wordt ingevorderd. Uit ervaring weet ik dat de samenwerking tussen inspecteur en ontvanger niet altijd optimaal is.

Het arrest van de Hoge Raad is naar mijn mening geen vooruitgang. Het is mij ook niet duidelijk waarom de Hoge Raad in dit arrest afwijkt van de eerder uitgezette lijn, die naar mijn mening duidelijkheid en zekerheid schepte voor de belastingplichtige.

Het heeft dan ook mijn voorkeur dat de Hoge Raad vasthoudt en/of terugkeert naar de jurisprudentie waarbij tegen een tweede uitspraak op bezwaar beroep kan worden ingesteld en deze vervolgens door de rechter wordt vernietigd.

Tot hierover zekerheid is verkregen dient u dus alert te zijn indien u geconfronteerd wordt met een tweede uitspraak op bezwaar.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

2 reacties
 
m.visscher (reactie op turpijn.Auteur: turpijn.
Datum: 31 december 2012 14:25

De waarschuwing alert te zijn bij confrontatie met een tweede uitspraak op bezwaar begrijp ik niet. De HR heeft toch duidelijk gemaakt, dat een dergelijke uitspraak niet mogelijk is? Mocht in het verleden een deurtje in het gesloten stelsel op een kiertje hebben gestaan, dan heeft de HR dit met een ferme klap weer dichtgeslagen. Belanghebbenden weten nu zeker dat in een dergelijke situatie de weg naar de rechter een heilloze is en dat ontlast de rechterlijke macht weer. De belastingdienst heeft daarbij nooit de bedoeling via de weg van een tweede uitspraak op bezwaar haar gelijk te halen. Dus ook verder is het niet nadelig voor belanghebbenden.

Rick Turpijn
Op persoonlijke titel
)
Gezien vanuit het perspectief van de rechterlijke macht mag deze uitspraak dan misschien duidelijk zijn, zoals de heer Turpijn schijft. Het gevaar wat Diana Jansen echter terecht signaleert zit in de rechsbescherming van de rechtzoekende burger. Die denkt dat het bestuursorgaan middels een tweede uitspraak eerder gemaakte fouten herstelt en blijkt bij de rechter vervolgens met lege handen te staan. Een treffend voorbeeld is de uitspraak van Hof Arnhem van 8 januari 2013 inzake de WOZ, waar de belanghebbende in eerste instantie een uitspraak op bezwaar had gekregen, waarin een heel ander object werd genoemd. Deze uitspraak negerend, tekent hij beroep aan tegen de tweede uitspraak, die wel handelt over zijn eigen woning en wordt vervolgens niet ontvankelijk verklaard. Het blunderde bestuursorgaan komt daardoor wel heel makkelijk weg!
05 februari 2013 10:24
 
turpijn.
De waarschuwing alert te zijn bij confrontatie met een tweede uitspraak op bezwaar begrijp ik niet. De HR heeft toch duidelijk gemaakt, dat een dergelijke uitspraak niet mogelijk is? Mocht in het verleden een deurtje in het gesloten stelsel op een kiertje hebben gestaan, dan heeft de HR dit met een ferme klap weer dichtgeslagen. Belanghebbenden weten nu zeker dat in een dergelijke situatie de weg naar de rechter een heilloze is en dat ontlast de rechterlijke macht weer. De belastingdienst heeft daarbij nooit de bedoeling via de weg van een tweede uitspraak op bezwaar haar gelijk te halen. Dus ook verder is het niet nadelig voor belanghebbenden.

Rick Turpijn
Op persoonlijke titel
31 december 2012 14:25
Diana Jansen
Diana Jansen studeerde fiscaal recht in Maastricht. Hierna heeft zij gewerkt als belastingadviseur en als juridisch medewerker bij het Gerechtshof in Arnhem en de Rechtbank Haarlem. Nu is zij advocaat-belastingkundige bij Flexadvocaten in Amsterdam met fiscale procesvoering/formeel belastingrecht als specialisme. Zij doceert en publiceert regelmatig op het gebied van fiscaal procesrecht. Meer lezen