Hof matigt immateriële schadevergoeding bij samenhangende zaken bij constructie met uitlenen IT’ers

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast dat de redelijke termijn is overschreden met 117 maanden en twee dagen, en dat X in beginsel recht heeft op een vergoeding van € 10.000. In verband met de samenhang met andere zaken, stelt het hof de aan X toekomende vergoeding vervolgens vast op € 3400.

A houdt aandelen in belanghebbende, X bv. X bv verwerft IT-opdrachten en leent personeel in en uit. Bij het uitlenen zijn verder ook B bv en C bv betrokken. Naar aanleiding van een onderzoek stelt de inspecteur vast dat er sprake is geweest van winstoverheveling van X bv en B bv naar tussengeschakelde vennootschappen, die in Gibraltar zijn gevestigd. De inspecteur verhoogt daarom de winsten van X bv en B bv met aanzienlijke bedragen, en legt (navorderings)aanslagen dividendbelasting en VPB op aan X bv. X bv is het hier niet mee eens. Rechtbank Breda, Hof 's-Hertogenbosch en de Hoge Raad laten de aanslag in stand. De Hoge Raad verwijst de zaak uiteindelijk nog wel naar Hof Arnhem-Leeuwarden om te beslissen op het verzoek om vergoeding van immateriële schade.

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast dat de redelijke termijn is overschreden met 117 maanden en twee dagen, en dat X in beginsel recht heeft op een vergoeding van € 10.000. Deze vergoeding moet volgens het hof echter worden gematigd omdat er sprake is van samenhang tussen de zaken van X bv, A en B bv. Deze zaken betreffen namelijk allemaal de IB- en VPB-aspecten van winstverschuivingen in internationaal verband. Het hof stelt de aan X toekomende vergoeding vervolgens vast op € 3400.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:73

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!