Hof moet volgens A-G gelegenheid geven om tegen invorderingsrente op te komen

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat invorderingsrente niet invorderbaar is zonder vaststelling bij wettelijk vereiste beschikking. Als er geen beschikking is, dan is er geen titel voor de betaling van de invorderingsrente, en is deze onverschuldigd betaald.

Aan X is in 2005 een IB-navorderingsaanslag 2002 opgelegd. X wendt rechtsmiddelen aan tegen de navorderingsaanslag. In 2010 verleent de ontvanger uitstel van betaling. Hierbij wijst hij X er wel op dat na afloop van de laatste betalingstermijn rente is verschuldigd. In 2012 vermindert de inspecteur de navorderingsaanslag en betaalt X € 25.000. Ook in 2013 betaalt X enkele bedragen. Hij stelt vervolgens dat hij teveel heeft betaald, en eist terugvordering van het te veel betaalde (invorderingsrente). X maakt daarop bezwaar tegen een brief van de inspecteur van 14 augustus 2013. Volgens de inspecteur is deze brief echter niet aan te merken als een voor bezwaar vatbare beschikking. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de ontvanger € 14 te veel aan invorderingsrente heeft berekend. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de rechtbank X niet-ontvankelijk had moeten verklaren. Volgens het hof is er namelijk geen voor bezwaar vatbare beschikking waartegen X kan opkomen. Volgens het hof kan de acceptgiro niet als een dergelijke beschikking worden aangemerkt, en heeft de ontvanger ook niet op een andere manier het bedrag van de verschuldigde invorderingsrente aan X kenbaar gemaakt. Het gelijk is aan de inspecteur. X gaat in cassatie.

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat invorderingsrente niet invorderbaar is zonder vaststelling bij wettelijk vereiste beschikking. Als het hof dus oordeelt dat er geen beschikking is, dan is er geen titel voor de betaling van de invorderingsrente, en is deze onverschuldigd betaald. De A-G merkt vervolgens op dat het hof ook een brief van de ontvanger, waarin invorderingsrentebedragen worden gespecificeerd, als kennisgeving ex art. 30 lid 1 Inv. 1990 van beschikkingen had kunnen aanmerken. Nu het hof geen van beide heeft gedaan, is de A-G van mening dat het beroep in cassatie van X gegrond is. De A-G adviseert de Hoge Raad om de zaak terug te wijzen naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 26

Invorderingswet 1990 30

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

1 reactie
 
c.keizer
De A-G merkt op dat het hof ook een brief van de ontvanger (d.d. 6 juli 2012), waarin invorderingsrentebedragen worden gespecialiseerd, als kennisgeving ex. art. 30 lid 1 inv.1990 had kunnen aanmerken. Het hof heeft dit niet gedaan omdat zowel belanghebbende als de ontvanger hebben gesteld dat het schrijven niet als 'op andere wijze kenbaar gemaakt' kon worden aangemerkt. De A-G stelt in ov. 7.11 van zijn conclusie, dat het hof het primaire standpunt van belanghebbende als voorwaardelijk had moeten opvatten. Belanghebbende werd niet door een deskundige bijgestaan. De motivering in de memorie van grieven telt dan blijkbaar niet. De A-G stelt dat ter zitting de ontvanger slechts verklaard dat de brief van 6 juli 2012 oorspronkelijk niet bedoeld was als beschikking. De A-G laat hier buiten beschouwing dat de ontvanger in zijn verweerschrift (par.6.1.2) zegt: belanghebbende stelt -zoals hij aanvankelijk ook deed in de beroepsfase- dat de brief van de ontvanger van 6 juli 2012 geen voor bezwaar vatbare beschikking is. Ik ben het geheel eens met deze stelling. De A-G komt tenslotte tot de conclusie dat partijen op dit punt geen eensluidend standpunt zouden hebben ingenomen. Wat partijen op dit punt vonden, is overigens - volgens de A-G - niet beslissend, nu het om een rechtsvraag gaat. Is het niet zo, dat de A-G de door het hof vastgestelde feiten gewoon naar zijn hand probeert te zetten. Partijen zijn het overigens wel eens. Er is geen middel op dit punt ingebracht.
18 september 2017 15:28

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!