In bezwaar verstrekte toereikende machtiging geldt ook in beroepsfase

De Hoge Raad oordeelt dat een machtiging om beroep in te stellen niet hoeft te dateren van na de bestreden uitspraak op bezwaar. Nu in de bezwaarfase een machtiging is overgelegd waaruit blijkt dat B en C bevoegd waren beroep in te stellen, heeft de rechtbank ten onrechte besloten tot niet-ontvankelijkverklaring van de beroepen.

Namens belanghebbende, X, stellen twee medewerkers van WOZ-consultants (B en C) beroep in bij Rechtbank 's-Hertogenbosch (thans: Rechtbank Oost-Brabant). De rechtbank verzoekt B en C om een schriftelijke machtiging die is verstrekt na de uitspraken op bezwaar. Als aan dit verzoek, ook na rappel, niet wordt voldaan verklaart de rechtbank de beroepen niet-ontvankelijk. Deze beslissing blijft in verzet in stand. De Hoge Raad oordeelt dat een machtiging om beroep in te stellen niet hoeft te dateren van na de bestreden uitspraak op bezwaar. X heeft in de bezwaarfase een machtiging verstrekt waaruit blijkt dat B en C bevoegd zijn om (onder meer) beroep in te stellen in de onderhavige zaken. Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan als bedoeld in art. 3:72 BW waardoor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gemachtigden zou zijn geëindigd. Er bestond daarom in redelijkheid geen aanleiding voor de rechtbank om eraan te twijfelen of die bevoegdheid ten tijde van het instellen van beroep nog bestond, en op die grond een nieuwe machtiging te verlangen. De Hoge Raad verklaart de verzetten alsnog gegrond en draagt de rechtbank op om de beroepen alsnog inhoudelijk te behandelen.  

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:24

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

1 reactie
 
joostniederer
Wederom van belang: de bepalingen van artikel 3:62 BW e.v. Ze zijn zo helder als glas, maar het leidt kennelijk toch vaak tot discussies en geschillen. Joost Niederer
10 juni 2017 18:45

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!