Inspecteur past terecht verleggingsregeling toe op kosten in verband met verstrekken obligatieleningen

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat het slechts gaat om de doorberekening van kosten. Er is sprake van belaste prestaties waarvoor de verleggingsregeling geldt.

De aandelen van belanghebbende, X bv, zijn in handen van A S.L. A S.L. en X bv maken onderdeel uit van de A-groep. X bv verricht houdster- en financieringsactiviteiten. In 2012 geeft X bv obligatieleningen uit. Het geld dat X bv hiermee binnenhaalt, leent zij uit aan A S.L. en andere, buiten de EU gevestigde, concernvennootschappen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur een btw-naheffingsaanslag op aan X bv. Volgens de inspecteur ziet een deel van de gefactureerde bedragen, die door buitenlandse ondernemers (A. S.L. en A-bank) aan X bv in rekening zijn gebracht, namelijk op belaste diensten, waarop de verleggingsregeling moet worden toegepast. In geschil is of de door A S.L. en A-bank in rekening gebrachte kosten betrekking hebben op aan X bv verrichte belaste prestaties waarop de verleggingsregeling van toepassing is.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat het slechts gaat om de doorberekening van kosten die door A S.L ten behoeve van X bv, of ten behoeve van de gezamenlijke activiteiten van A S.L. en X bv, zijn gemaakt. Volgens de rechtbank is er derhalve geen sprake van een kostenverdeling, maar van belaste prestaties waarvoor de verleggingsregeling geldt. Ten aanzien van de door A-Bank verleende diensten stelt de rechtbank vast dat X bv niet aantoont dat voor deze diensten een btw-vrijstelling geldt. Vervolgens stelt de rechtbank ook vast dat de inspecteur de aftrekbare btw terecht heeft vastgesteld aan de hand van de pro-rata-methode. De naheffingsaanslag blijft in stand.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Wet op de omzetbelasting 1968 12

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!