Integrale proceskostenvergoeding omdat inspecteur niet onderkent dat reactie een bezwaarschrift is

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur de brief van X van 10 februari 2016 ten onrechte niet heeft aangemerkt als bezwaarschrift. De inspecteur moet alsnog beslissen op het bezwaar. De rechtbank kent X een integrale proceskostenvergoeding toe.

Belanghebbende, X, krijgt van de inspecteur een informatieverzoek over transacties tussen vennootschappen waarvan hij aandeelhouder is. Omdat onvoldoende informatie wordt verstrekt, legt de inspecteur met dagtekening 11 januari 2016 een informatiebeschikking op. Per brief van 10 februari 2016 reageert X op deze informatiebeschikking met de opmerking dat hij geen inwoner van Nederland is, dat hij niet betrokken is bij de administratie van de bedrijven en dat hij de vorderingen van de inspecteur afwijst. Verder vraagt X om een gesprek met de inspecteur. Per brief van 12 februari 2016 reageert de inspecteur met de stelling dat de informatieplicht ook geldt voor niet-inwoners. Op 4 maart 2016 volgt een overleg tussen de inspecteur en X. In geschil is of de brief van X van 10 februari 2016 moet worden aangemerkt als een bezwaar tegen de informatiebeschikking zoals X beweert of een uitnodiging om tot een gesprek te komen zoals de inspecteur stelt.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur de brief van X van 10 februari 2016 ten onrechte niet heeft aangemerkt als bezwaarschrift. Dat X in het gesprek met de inspecteur niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat de brief als bezwaarschrift moet worden aangemerkt, kan aan het karakter van de brief niet afdoen. De rechtbank beschouwt de mededeling van de inspecteur van 25 januari 2017 dat er geen sprake is van een bezwaarschrift als een besluit waartegen beroep open staat. Gelet op het feit dat X al vóór deze mededeling uitdrukkelijk het standpunt had ingenomen dat er sprake was van een bezwaarschrift heeft de inspecteur dermate onzorgvuldig gehandeld dat vergoeding van werkelijke proceskosten wordt toegewezen. De rechtbank verwijst de zaak terug naar de inspecteur met de opdracht om alsnog te beslissen op het bezwaar.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Algemene wet bestuursrecht 6:2

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!