Agenda

In deze agenda staan alle niet-commerciële activiteiten van diverse universiteiten, zoals: oraties, promoties, afscheidsredes, symposia, congressen, discussie-bijeenkomsten etc. De agenda vermeldt alleen activiteiten op het gebied van fiscaal recht en fiscale economie. De volgende universiteiten werken mee aan de agenda: Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Nyenrode, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht.

Maastrichts Fiscaal Symposium


Datum: 2 november 2012
Locatie: Crowne Plaza, Ruiterij 1, Maastricht
Meer Informatie:

Het 22e Maastrichts Fiscaal Symposium staat in het teken van ‘De stichting: een kwestie van geven en nemen'.

Een stichting is in beginsel subjectief vrijgesteld van belastingheffing. De fiscale
wetgever heeft de laatste jaren echter niet stilgezeten waar het gaat om stichtingen. Het 22e Maastrichts Fiscaal Symposium heeft dan ook tot doel helderheid te verschaffen met betrekking tot de fiscale status van diverse stichtingsvormen.

De organisatie van het symposium is in handen van de Universiteit Maastricht / Maastricht Centre for Taxation, de Belastingdienst, Deloitte Belastingadviseurs, Ernst & Young Belastingadviseurs, KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs en PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs.

Doelgroep

Belastingadviseurs, accountants, ambtenaren van de Belastingdienst, leden rechterlijke macht, advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen en -fiscalisten, medewerkers uit de bancaire sector en natuurlijk stichtingsbesturen en overige personen die in de praktijk met stichtingen van doen hebben.

Het symposium start om 13.00 uur en eindigt om 17.30 uur met aansluitend een diner.

Kosten symposium

De kosten bedragen € 175,- inclusief een diner voor aangemelde deelnemers.

Studiepunten

Studiepunten voor deelname aan het symposium zijn aangevraagd bij het Register Belastingadviseurs (RB) en de Koninklijke Notariële Broederschap.