Niet terugstorten van te hoge stortingen op g-rekening levert onrechtmatige daad op

Rechtbank 's-Gravenhage overweegt dat het niet terugstorten van te hoge stortingen op een g-rekening een onrechtmatige daad jegens de ontvanger oplevert.

Solutions bv exploiteert sinds 1 januari 2006 een uitzendbureau. Haar enig aandeelhouder en bestuurder was tot 8 juni 2007 D Holding bv, waarvan D de enig aandeelhouder en bestuurder was en is. D exploiteert vanaf september 2002 een uitzendbureau, S, in de vorm van een eenmanszaak. Medio 2005 heeft de fiscus een boekenonderzoek ingesteld bij de eenmanszaak van D.  Op dat moment liep al enige tijd een strafrechtelijk onderzoek tegen D, in welk verband op 25 april 2006 een SIOD-inval heeft plaatsgevonden. Uit het SIOD-onderzoek is gebleken dat D in de jaren 2003 tot en met 2005 op grote schaal met zwart personeel heeft gewerkt. Hij is daarvoor strafrechtelijk veroordeeld. De fiscus heeft de bevindingen van de SIOD overgenomen. Op 16  november 2006 is aan D een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd die onherroepelijk is. Op de aanslag staat nog een groot bedrag open. Zowel D als Solutions bv hebben een g-rekening bij de Rabobank. De saldi van de g-rekening zijn in eerste onderpand gegeven aan de ontvanger  en het Uitvoeringsinstituut voor hetgeen zij nu of te eniger tijd van de rekeninghouder te vorderen hebben ter zake van verschuldigde belasting. In de periode van 20 juli 2006 tot en met 15 juni 2007 is een groot bedrag overgemaakt van de g-rekening van D naar de g-rekening van Solutions bv. De ontvanger vordert veroordeling van Solutions bv tot betaling van € 233 024, 16, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 juli 2007. Volgens de ontvanger heeft D op verzoek van Solutions bv een veel hoger bedrag op haar g-rekening gestort dan voor de betaling van loon- en omzetbelasting nodig was. D heeft daarmee in strijd met de g-rekeningovereenkomst gehandeld, hetgeen zowel als wanprestatie als onrechtmatig jegens de ontvanger is aan te merken; onrechtmatig omdat D op deze manier opzettelijk geld aan het pandrecht heeft onttrokken.

Rechtbank 's-Gravenhage overweegt dat Solutions bv in het jaar 2006 werknemers heeft uitgeleend aan D.  Solutions bv heeft niet bestreden dat de door D verrichte stortingen op haar g-rekening de door Solutions bv verschuldigde en betaalde loonbelasting en omzetbelasting ter zake van  het  aan D uitgeleende personeel in ruime mate overstijgen. Door dit bedrag niet terug te storten heeft Solutions bv in strijd gehandeld met de g-rekeningovereenkomst. Daarnaast heeft Solutions bv onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig  jegens de ontvanger gehandeld door de te hoge bedragen niet terug te storten. Solutions bv wordt door de rechtbank in het ongelijk gesteld en is gehouden de door de ontvanger geleden schade te vergoeden.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!